Paikkondlik tervisedendus

 

Tervisetoa kontaktid

Kuressaare, Lossi 1, kabinet 27
Telefon: 452 0534

 

Valdkonnaga tegelev ametnik

 

Ametikoht

 

Ametniku nimi

 

Telefon

 

E-post

 

Lisainfo

 

Tervisedenduse peaspetsialist

 

Imbi Jäe

 

452 0534

 

imbi.jae@saare.maavalitsus.ee

 

kabinet 27

 

Paikkondlikku tervisedendust suunab Saaremaa Tervisenõukogu

 
1) nõustab maakonna terviseprofiili koostamist ja iga-aastaste uuenduste sisseviimist ning töötab välja maakonna tervisedenduse strateegilised suunad;
2) koordineerib tervise edenduslikku ja haigusi ennetavat tegevust maakonnas;
3) nõustab maakonna kohalikke omavalitsusi terviseprofiilide ja tegevuskavade koostamisel;
4) toetab paikkonna elanike võimestamist tervisliku elukeskkonna arendamisel.
 
 

Paikkondliku tervisedenduse tegevusi viib ellu maakondlik tervise  edendamise ja arendamise keskus Saare maavalitsuse tervisetuba, kes:

1) osaleb maakonna Tervisenõukogu töös ning kujundab, koordineerib, juhendab maakonna tervisedenduse võrgustiku tööd; 
2) analüüsib maakonna elanikkonna tervisesituatsiooni ning informeerib sellest koostööpartnereid ja maakonna elanike; 
3) algatab maakonna terviseprofiili ja tervisedenduse arendusdokumentide uuendusi, muudatusi ning koordineerib maakondliku arendustegevust: planeerimine, tegevus, aruandlus; 
4) viib ellu ja  koordineerib riiklike tervisestrateegiaid ja -programme maakonnas;
5) arendab partnerlust erinevate sektorite ja institutsioonide vahel terviseprobleemide käsitlemiseks: lasteaiad, koolid, haiglad, töökohad jne;
6) nõustab kohalike omavalitsusi ja nende allasutusi, erinevaid ühendusi jne tervisedenduse alal;
7) levitab tervisealase teavet/infot eesmärgiga väärtustada tervist ning tõsta sotsiaalset vastutust tervise eest.
 
Viited