Saare Maavalitsus riigi esindajana sihtasutuses

11.02.14
 

 

Regionaalministri 19.03.2010 käskkirjaga nr 41 on Saare Maavalitsusele antud volitused riigi esindamiseks sihtasutuses asutajaõiguste teostamisel: