Järelevalve õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise üle

 

1. Järelevalve õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise üle

Seaduslik alus

Järelevalve sisu

Maavanem teostab järelevalvet õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise üle. Rahandusministril on õigus teha maavanemale taotlus järelevalvemenetluse alustamiseks.

 

2. Järelevalve maa tagastamise korraldamise üle

Seaduslik alus

Järelevalve sisu

Maavanem teostab järelevalvet õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korraldamise üle.

 

3. Järelevalve maakorralduse seaduslikkuse üle

Seaduslik alus

 

4. Järelevalve õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise üle

Seaduslik alus

Järelevalve sisu

Maavanem teostab järelevalvet õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse ja kompensatsioonide määramise üle. Lisaks taotlusele alati siis, kui õigusvastaselt võõrandatud maa, ehitise, laeva või tootmishoone sisseseade võõrandamisaegne maksumus on 6 392 eurot ja enam või kui kompenseeritakse aktsiaid või osatähti. Rahandusministril on õigus esitada maavanemale ettepanek järelevalvemenetluse teostamiseks.

 

Järelevalvet teostavad ametnikud

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Maasekretär Jaan Leivategija 452 0505

jaan.leivategija@saare.maavalitsus.ee

kabinet 6

Arengu- ja planeeringuosakonna

juhataja asetäitja maatoimingute alal

Merike Toose 452 0545

merike.toose@saare.maavalitsus.ee

kabinet 13