Maavanema poolt antavad autasud

17.01.18

Saare maakonna teenetemärgid on  Saare maakonna vapimärk ja Saare maakonna teenetemärk. Lisaks teenetemärkidele annab maavanem välja Saare Maavalitsuse tänukirju. 

 

Siseministri 18.02.2015 määrus  nr 5 „Maakondade teenetemärkide kehtestamine"

Nõuanded teenetemärgi kandmiseks

 

 

 

 

 

Saare maakonna vapimärk on hõbedasest metallist rõngasrist, mille keskel on sinise emailiga kaetud Saare maakonna vapikilp. Rõngasristi rõngast katab ringikujuliselt tammelehtedest, -okstest ja -tõrudest koosnev ornament. Rõngasristi läbimõõt on 36 millimeetrit ning vapikilbi kõrgus on 17 millimeetrit. Rõngasrist ripub 35 millimeetri laiuse muareelindi küljes, mille keskel ja mõlemas servas on hall triip. Vapimärgi tagakülg on sile ning sellele on graveeritud vapimärgi number.

 

Saare maakonna vapimärk antakse isikule Saare maakonnale osutatud eriliste teenete eest ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks, samuti Saare maakonnale au ja tuntust toonud saavutuse tunnustamiseks.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saare maakonna teenetemärk on hõbedasest metallist sinise emailiga viimistletud Saare maakonna vapikilp, mida ümbritsevad alt ja külgedelt hõbedased tammelehed. Teenetemärgi vapikilbi kõrgus on 23 millimeetrit ning teenetemärgi laius on 30 millimeetrit. Teenetemärgi tagakülg on sile ning sellele on graveeritud teenetemärgi number.

 

 

Kuni 2015 aastani anti välja Saare Maavalitsuse teeneteplaate (kehtestatud Saare maavanema 28.05.2007. a korraldusega nr 116)  

 

Saare Maavalitsuse teeneteplaadiga autasustati inimesi, kes oma töö ja tegevusega on kaasa aidanud Saare maakonna arengule, samuti inimestele, kes on silma paistnud erilise, maakonna jaoks olulise saavutusega.