Paikkonna tervisemõjurite uuring

19.03.14

 

 

Tervise Arengu Instituudi poolt läbiviidud Paikkonna tervisemõjurite uuringus osales Saare maakonnast viis omavalitsust – Kuressaare linn, Kaarma, Kihelkonna, Laimjala ja Muhu vald.

 

Raportitest leiab olulisemate tervisemõjurite näitajad, uuringus osalenud Saare maakonna omavalitsuste kaupa, näitajate võrdluse maakonna ja Eesti keskmisega. Esitatud on ka Eesti parim ja halvim näitaja. Graafiliselt on näidatud omavalitsuse ja maakonna positsioon Eesti keskmise suhtes. Eraldi on lisainfo raportites kasutatud näitajate selgituste kohta.

 

Paikkonna tervisemõjurite uuringus osalenud Saare maakonna omavalitsuste tulemuste raportid ja Saaremaa koondtulemuste raport: