Nime muutmine

22.03.16

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Nimeseaduses sätestatud juhtudel võib isik esitada perekonnaseisuasutusele taotluse uue nime saamiseks (ees-ja /või perekonnanime muutmiseks). Seadus lubab üldjuhul muuta nime ühel korral.

 

Selleks  esitab isik perekonnaseisuasutusele vormikohase avalduse.

 

Loe veel: Perekonnaseisuasutusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka muid kande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente.
Avaldus ja kõik dokumendid  esitada  perekonnaseisuasutusele eesti keeles.
Võõrkeelsed dokumendid  esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.

 

Vaata lisaks:

http://www.siseministeerium.ee/14463/

Kestvus

Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise taotlus vaadatakse läbi mõistliku tähtaja jooksul.

Hind

Uue nime andmine on sõltuvalt nimeseaduses sätestatud  põhjusest kas riigilõivu eest summas 100 eurot või ilma riigilõivuta.

Maksmine
Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
Pangakonto:

EE932200221023778606  Swedbank

EE891010220034796011  SEB Pank

Viitenumber: 2900082825, selgitus: uue nime andmine
Õigusakti

Seaduste tõlked (seisuga 01.07.2010) :

Vastutaja

Teenuse taotlemine

kohapeal

Vajalikud
sammud
Vajalik isiklik kohaletulek.
Aadress: Kuressaare, Lossi 1, kabinet 9 (või 11)

Vastuvõtuajad: E-N 8.30 - 12.00 ja 13.00-16.00; R 9.00 - 13.00

Vajaminevad dokumendid
  • avaldaja isikut tõendav dokument;
  • avaldaja sündi tõendav dokument;
  • avaldaja perekonnaseisu tõendav dokument;
  • avaldaja alaealiste laste sündi tõendav dokument.
Tulemus

Nimekanne rahvastikuregistris. Uue nime andmist tõendab kas perekonnaseisuametniku otsus või väljavõte regionaalministri käskkirjast .

Viide