Uudised ja teated

Saare Maavalitsuse eelinfo 24. juuli - 30. juuli 2017

24.07.2017

Esmaspäev, 24. juuli Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate ja asetäitjate koosolek. Kolmapäev, 26. juuli Kell 9 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Anneli Tõru omavalitsuste ühinemise sotsiaalkomisjoni koosoleku...  Loe edasi »

Saare Maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva Saare Maavalitsuse

põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.