Uudised ja teated

Riigivara müük avalikul kirjalikul enampakkumisel

14.08.2017

Enampakkumisteade 1. Saare Maavalitsus müüb riigivaraseaduse § 7 lõike 5 ja maavanema 14.08.2017 korralduse nr 1-1/17-120 „Konfiskeeritud vara müük " alusel avalikul kirjalikul enampakkumisel alljärgneva konfiskeeritud sõidukid: 1.1 Pärnu ...  Loe edasi »

Saare Maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva Saare Maavalitsuse

põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.