Uudised ja teated

Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupp ootab ettepanekuid kandidaatide leidmiseks 2017. aasta preemiatele

17.10.2017

Hendrik Krummi nimeline kultuuripreemia Preemia eesmärk on maakonna kultuuritegelaste tunnustamine ja Hendrik Krummi mälestuse jäädvustamine. Preemia kandidaadiks saab esitada Saare maakonnas pikaajaliselt tegutsevaid väljapaistvaid loomeisikui...  Loe edasi »

Saare Maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva Saare Maavalitsuse

põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.