Ühistranspordi järelevalve

 

Saare Maavalitsus korraldab järelvalvet tema antud liiniloa nõuete, sõlmitud avaliku teenindamise lepingute ja halduslepingute ning maakonna haldusterritooriumit läbivate kaugliinide liiniloa nõuete täitmise üle.

 

Seaduslik  alus  

 

 Saare Maavalitsusel on õigus

  • Järelevalve korras puuduste avastamisel teha märgukirju  ja ettekirjutusi rikkujatele
  •  Algatada väärteomenetlusi rikkujate (sõitjad, bussijuhid, juriidilised isikud) suhtes
  • Järelevalve tulemusena saadud andmete kasutamisega suunata ja koordineerida maakonna  ühistranspordi arengut

 

Ühistranspordi järelevalvet teostavad ametnikud Saare Maavalitsuses:

 

 

Ametikoht

 

Ametniku nimi

 

Telefon

 

E-post

 

Lisainfo

 

Arengu- ja planeeringuosakonna arendusnõunik

 

 

Karl Tiitson

 

 

452 0511

 

 

karl.tiitson@saare.maavalitsus.ee

 

 

kabinet 16

 

Arengu- ja planeeringuosakonna

ühistranspordi peaspetsialist

Merike Sõrm

452 0513

merike.sorm@saare.maavalitsus.ee

kabinet 16

Arengu- ja planeeringuosakonna

ühistranspordi vaneminspektor

Andres Koppel 452 0527 andres.koppel@saare.maavalitsus.ee kabinet 13