Riigi kasuks seatud hüpoteegiga koormatud kinnistu raiemahu kooskõlastamine

25.08.16

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Eesti Vabariigi kasuks hüpoteegiga koormatud kinnistu omanik või tema volitatud esindaja esitab Saare maavanemale avalduse kasvava metsa raiumiseks loa saamiseks.

Avalduses peab olema näidatud:

  • Kinnistu omaniku nimi, isikukood, elukoht või juriidilise isiku äriregistri kood ja asukoht. Juhul kui avalduse esitab volitatud isik, siis volitatud isiku nimi, isikukood, elukoht ja lisatud volikirja koopia.
  • Kinnistu andmed: asukoht, nimetus, kinnistu registriosa number ja maa ostu-müügilepingu sõlmimise aeg.
  • Andmed raie suuruse kohta
  • Avaldusele lisatakse nõuetekohaselt vormistatud metsateatis ja seadusele vastav metsakorralduskava või metsa majandamise soovitused.
Maavalitsus teeb arvutused kinnistul asuva metsa hinna ja soovitava raide kohta ning selgitab välja, kas hüpoteek on pärast soovitud mahus raide teostamist seadusega kehtestatud mahus tagatud.
Kestvus Olenevalt keerukusest kuni 3 nädalat
Hind Riigilõivuvaba
Õigusaktid
Vastutaja

Teenuse taotlemine

Kohapeal

Vajalikud
sammud
Saata või tuua nõutavad dokumendid.

Aadress: 93819 Kuressaare, Lossi 1, kabinet 12 või 13

Vastuvõtuajad: E-R 8.30 - 12.00 ja 13.00-16.00

Vajaminevad dokumendid
  • ID kaart või pass
Tulemus
  • Raieluba ja metsateatis või otsus sellest keeldumise kohta
Viide