Perekonnaseisutõendite väljastamine

4.04.16

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Isikul on õigus saada  oma perekonnasündmuse registreerimisel esmane tõend tasuta. Hiljem on õigus saada perekonnasündmuse kohta korduvat tõendit maavalitsustest.

Maavalitsuse arhiivis säilitatakse paberdokumente alates 01.07.1926, samuti  perekonnakirju ja nende juurde kuuluvaid lisadokumente.

 

Andmeid ja dokumente perekonnasündmuste kohta enne 01.07.1926 on võimalik saada Rahvusarhiivist (www.ra.ee/vau).
 
Genealoogiliste uurimiste korral soovitame pöörduda:

 

Kestvus

Kokkuleppel avaldajaga väljastatakse tõend mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 1 kuu avalduse saabumisest.

Hind
  • Riigilõivu ei võeta rahvastikuregistri väljavõtte  (nii kinnitatud kui kinnitamata)  eest.
  • Korduva sünni-, surma-, abielu- ja abielulahutuse tõendi väljastamise eest maksta riigilõivu 10 eurot.
  • Abieluvõimetõendi, perekonnaseisuakti, perekonnakirja või lisatoimetuses oleva dokumendi kinnitatud ärakirja eest tasuda riigilõivu 10 eurot.
Maksmine

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
  Pangakonto:
EE932200221023778606  Swedbank

EE891010220034796011  SEB Pank

Viitenumber: 2900082825, selgitus: korduva tõendi väljastamine

 

Riigilõivu saab tasuda kohapeal sularahas või internetipangas. Makseterminal puudub.
 
Õigusaktid
Vastutaja

Teenuse taotlemine

Kohapeal

Vajalikud
sammud
Vajalik isiklik kohaletulek.
Aadress: Kuressaare, Lossi 1, kabinet 9 (või 11)

Vastuvõtuajad: E-N 8.30 - 12.00 ja 13.00-16.00; R 9.00 - 13.00

Vajaminevad dokumendid
  • Avaldaja isikut tõendav dokument
Tulemus
  • Korduv sünnitõend, surmatõend, abielutõend, abielulahutuse tõend.
  • Perekonnaseisuakti, perekonnakirja või lisatoimetuses oleva dokumendi ärakiri.
  • Perekonnaseisuandmete kinnitatud ja kinnitamata väljavõte.

 

Korduvat tõendit saab väljastada vastavalt soovile kas eesti, inglise, saksa või prantsuse keeles.  Väljavõte kajastab perekonnaseisuandmeid väljavõtte tegemise seisuga. Väljavõtet on võimalik saada kas eesti või inglise keeles.

Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.
Viide

Elektrooniline

Vajalikud
sammud

Vaata kodanikuportaal eesti.ee:

 rahvastikuregister, perekonnasündmuse tõendi väljastamine.

Samast on võimalik tellida ka perekonnaseisudokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse
Vajaminevad dokumendid
  • ID kaart või  Digi-ID  (pin1 ja pin2)
Tulemus

Perekonnasündmuse tõend või dokumendi kandmine rahvastikuregistrisse

Viide