Avalduste läbivaatamine riigi kasuks seatud võlakohustuste ülevõtmise kohta

25.08.16

Teenuse üldandmed

Kirjeldus Seoses kinnistu võõrandamisega, mida koormab riigi kasuks seatud hüpoteek on vajalik hüpoteegipidaja nõusolek võla ülekandmise kohta. Enne võlakohustuse ülevõtmise taotluse esitamist veenduge palun kas maaüksusega ei kaasne Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest tulenevad piirangud.
Kestvus Olenevalt keerukusest kuni 1 kuu
Hind Riigilõivuvaba – notari tasu eest tasub taotleja
Õigusaktid
Vastutaja

Teenuse taotlemine

Kohapeal

Vajalikud
sammud
Saata või tuua nõutavad dokmendid

Aadress: 93819 Kuressaare linn, Lossi tn 1, kabinet 12 või 13

Vastuvõtuajad: E-R 8.30 - 12.00 ja 13.00-16.00

Vajaminevad dokumendid
  • Väljavõte kinnisasja omandaja tuludeklaratsioonist või mingi muu maksevõimet tõendav dokument
  • Isikut tõendava dokumendi koopia või äriregistri kaart
     
Tulemus
  • Maavanema korraldus nõusoleku andmise või sellest keeldumise kohta
  • notariaaltoiming poolte osavõtul - toimingu aja ja koha teatab avaldaja hüpoteegipidajale vähemalt 3 tööpäeva enne toimingut
  • lepingu notariaalse tõestamisega seotud kulud kannavad isikud, kes
    võla üle kannavad
Viide

 

Toimetaja: TEA RAUK