Saare maavanem

18.04.17

 

Maavanema ülesandeid täidab maasekretär Jaan Leivategija

Alus: Riigihalduse ministri 18.04.2017 käskkiri nr 2.1-1/020-K "Saare maavanema asendaja määramine"