Saare maavanem

17.07.17

 

Maavanema ülesandeid täidab maasekretär Jaan Leivategija

Alus: Riigihalduse ministri 13.07.2017 käskkiri nr 2.1-1/027-K "Saare maavanema asendaja määramine"