Lapsendamiskeskus MTÜ Oma Pere pakutavad teenused

12.07.16

Toetus lapsendajatele ja kasuperedele on kättesaadav üle Eesti

 

Lapse arengu ja kasvu loomulikuks keskkonnaks on perekond. Kui laps on vanemlikust hoolest bioloogilises peres ilma jäänud, tuleb talle leida sobiv asendushoolduse võimalus, st kas leida lapsele eestkostja- või hoooldusperekond, laps lapsendada või suunata laps asenduskoduteenusele. Eelistatud on mõistagi perepõhine asendushooldus.

 

Selleks, et lapsendajad ja kasupered lapse perre tulekuga edukalt toime tuleks, on vaja tagada üleriigiline perede tugisüsteem. Seoses Sotsiaalkindlustusameti (SKA) poolt korraldatud riigihanke võitmisega 2016. aasta mais, pakub lapsendamiskeskus MTÜ Oma Pere lapsendajatele ning hooldus– ja eestkosteperedele tasuta erinevaid toetavaid teenuseid, sh mentorlus, psühholoogiline nõustamine ja grupinõustamine.

 

Lisaks pakub MTÜ Oma Pere riigihanke raames kasuperedele võimalust küsida anonüümselt nõu telefoni ja interneti teel kõigis küsimustes, mis puudutavad lapsendamist, peres hooldamist või eestkostet. Küsimusi saab esitada e-aadressiltugi@omapere.ee või interneti-adressil: http://omapere.ee/kuidas/internetinoustamine/ oleva vormi kaudu. Nõustamistelefonile numbril 5689 0150 saab helistada tööpäeviti kell 19:00-22:00 ning teisipäeviti kell 14:00-22:00. Nõu annavad parimad spetsialistid.

 

Peamised perede pöördumiste põhjused viimastel aastatel on olnud: lapse ja pere kohanemisraskused, lapse käitumisprobleemid ja õpiraskused, peresuhete muutumine lapse perre tulles, lapse päritoluga seonduv, viljatuse teema naise jaoks, varase lapseea trauma mõju lapse arengule ning lapse toetamine juurte otsimisel ja iseseisvasse ellu astumisel. Kaheksa tegevusaasta jooksul on MTÜ Oma Pere loonud ligi 20-liikmelise spetsialistide meeskonna, kel on pikaajaline kogemus vanemliku hooleta laste, lapsendaja- ja kasuperedega töötamisest.

 

Abivajajad saavad võtta ühendust MTÜ-ga Oma Pere: info@omapere.ee, 5645 9945: juhendame peret,  kuidas täita isikuankeet, ning korraldame suunamiskirja saamise maavalitsusest või kohalikust omavalitsusest. Muidugi võib võtta ühendust kohaliku omavalitsuse (hoolduspered) või maavalitsuse (lapsendajad) lastekaitsetöötajaga, kes pere MTÜ Oma Pere juurde suunab.

 

 

Kõiki teenuseid on võimalik saada nii eesti kui ka vene keeles. Planeeritud koolituste kava leiate: http://omapere.ee/kuidas/koolituskava/ (see täieneb pidevalt). Grupinõustamiste puhul oleme valmis looma gruppe ka kindla piirkonna perede vajadustest lähtuvalt.

 

Lisainfo:

Aire Nurm
MTÜ Oma Pere tegevjuht
Tel: 5645 9945

aire@omapere.ee

www.omapere.ee