Komisjonid ja nõukogud

15.02.17

 

Anchor

Hindamiskomisjon koolitus- ja teavitustegevuse toetuse taotluste nõuetele vastavuse hindamiseks ja paremusjärjestuse moodustamiseks

Maavanema korraldus

Esimees: Anne Jakunin - Saare Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna nõunik

Liikmed: Meelis Sepp - Saaremaa Põllumeeste Liit MTÜ

Mati Schmuul - Saaremaa Metsaühing MTÜ

Marek Raud - Saaremaa Lihatööstus OÜ

Aire Aavik - Saaremaa Talupidajate Liit MTÜ

Asendusliikmed: Ülar Tänak - Saaremaa Põllumeeste Liit MTÜ

Liia Sooäär - Uustla Ökotalu

Anchor

Kohaliku omaalgatuse programmi maakondlik komisjon

Maavanema korraldus

Esimees: Merike Toose - Saare Maavalitsus
Liikmed: Terje Aus - Saarte Koostöökogu MTÜ
Vilmar Rei - Saarte Jahimeeste Selts
Krista Lember - Saaremaa Rahvakultuuriselts MTÜ
Veiko Viil - Saaremaa Omavalitsuste Liit

Anchor

Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse taotluste hindamise ja taotluste paremusjärjestuse koostamise komisjon

Esimees: Raivo Peeters - Saare Maavalitsus haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja
Liikmed: Mait Must - MTÜ Saaremaa Spordiliit
Koit Kelder - MTÜ Saarte Koostöökogu
Piret Pihel - SA Saaremaa Arenduskeskus
Aarne Vainokivi - MTÜ Saarte Jahimeeste Selts
Andres Jalakas - Leisi Vallavalitsus
Mihkel Jürisson - Muhu Vallavalitsus
Mihkel Undrest - AS Mõntu Sadam
Priit Penu - AS Limex
Komisjoni sekretär: Anne Jakunin - Saare Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna nõunik 

Anchor

Maakondliku arendustegevuse programmi komisjon

Esimees: Agne Peetersoo - Saare Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

Aseesimees: Anne Jakunin - Saare Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna nõunik

Liikmed: Jaan Leivategija - Saare maasekretär

Veiko Viil - Saaremaa Omavalitsuste Liidu direktor

Piret Pihel - Saaremaa Arenduskeskuse juhataja

Anchor

Regionaalsete investeeringutoetuste maakondlik komisjon

Maavanema korraldus

Esimees: Raivo Peeters – Saare Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

Liikmed: Agne Peetersoo – Saare Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

Anneli Tõru – Saare Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja

Veiko Viil - Saaremaa Omavalitsuste Liidu büroo direktor

Piret Pihel - Saaremaa Arenduskeskuse SA juhataja

Merike Sõrm – Saare Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist

Anchor

Saare maakonna alaealiste komisjon

Esimees:  Raivo Peeters – Saare Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja
Aseesimees: Õilme Salumäe – Kuressaare Linnavalitsuse haridusnõunik

Liikmed: Gerda Seppel – Kuressaare Linnavalitsuse lastekaitse spetsialist
Kaido Vahter – Lääne Politseiprefektuuri Kuressaare Politseijaoskonna vanemkomissar
Kai Saar - Kriminaalhooldus talituse juhataja
Ülle Saar - Saaremaa Perenõuandla juhataja

Sekretär: Meelis Kaubi – Saare Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja

Anchor

Saare maakonna avatud noortekeskuste projektikomisjon

Maavanema korraldus

Esimees: Anneli Meisterson – haridus- ja sotsiaalosakonna nõunik

Liikmed: Marika Valter - Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse esindaja

Marii Kõrgesaar - Kuressaare Linnavalitsuse noorsootöö spetsialist

Andreas Hõlpus - Saaremaa Noortekogu esimees

Veiko Viil - Saaremaa Omavalitsuste Liidu büroo direktor

Piret Seema - Kuressaare Vanalinna Kooli huvijuht, MTÜ Saaremaa Huvijuhid

juhatuse esimees

Raivo Peeters - Saare Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

Inga Teär - Saaremaa Rajaleidja keskuse juhataja

Anchor

Saare maakonna kultuurimälestiste kaitse komisjon

Maavanema korraldus

Esimees: Rita Peirumaa – Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor

Liikmed: Tõnu Sepp -  ajaloolane, muinsuskaitse spetsialist

Kaido Kaasik – Saare maavanem

Endel Püüa – Saaremaa Muuseumi direktor

Valve Heiberg – Saare Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna nõunik

Agne Peetersoo – Saare Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

Raivo Liitmäe – Muhu vallavanem

Mihkel Koppel - arhitektAnchor

Anchor

Anchor

Saare Maavalitsuse riigivara komisjon

Esimees: Jaan Leivategija – Saare maasekretär

Liikmed: Ülle Tänav – Saare Maavalitsuse kantselei nõunik

Raivo Vanem – Saare Maavalitsuse kantselei peaspetsialist

Merike Toose – Saare Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja

Anchor

Saare Maavalitsuse spordinõukogu

Esimees: Raivo Peeters - Saare Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

Liikmed: Madis Kallas - Kuressaare linnapea

Kalev Kütt - Saaremaa Spordiliidu esimees

Enn Laanemäe - koolispordi esindaja, Saaremaa Ühisgümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja

Mati Mäetalu - Saaremaa Spordikooli direktor

Vilmar Rei - Saaremaa Valdade Spordiliit

Lembit Soe - AS Tesman juhatuse esimees

Aivar Sõrm - AS Kuressaare Veevärk juhatuse liige

Urve Vakker - Lümanda Põhikooli õpetaja

Anu Vares - Kuressaare linna arendusnõunik

Anchor

Saaremaa laulu- ja tantsupeo komisjon

Maavanema korraldus

Esimees: Kaido Kaasik - maavanem

Liikmed:  Raivo Peeters - maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

Valve Heiberg - maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna nõunik

Krista Lember- Rahvakultuuri Keskuse Saare maakonna rahvakultuuri spetsialist

Madis Kallas  - Saaremaa Omavalitsuste Liidu esimees

Raimu Aardam - Kihelkonna vallavanem

Kalmer Poopuu - Salme vallavanem

Heli Jalakas - Kuressaare linna kultuurinõunik

Krista Riik - Saaremaa Rahvakultuuriseltsi juhatuse esimees

Anchor

Saaremaa tervisenõukogu komisjon

Maavanema korraldus

Tervisenõukogu töökord

Esimees: Raivo Peeters - Saare Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

Sekretär: Imbi Jäe - Saare Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna tervisedenduse peaspetsialist

Liikmed: Kaido Kaasik - Saare maavanem

Mati Mäetalu - Saaremaa Spordikooli direktor

Monika Sarapuu - Kuressaare Linnavalitsuse sotsiaalhoolekande spetsialist

Maret Metsmaa - Saaremaa Rajaleidja keskuse sotsiaalpedagoog

Meelis Juhandi - Lääne Prefektuur Kuressaare Politseijaoskonna vanemkomissar

Helle Kahm - Kuressaare Linnavolikogu liige

Maiu Raun - Kärla Lasteaia juhataja

Ülle Saar - Saaremaa Perenõuandla OÜ psühhiaater

Kätlin Poopuu - Lääne päästekeskuse ennetustöö vanemspetsialist

Riina Allik - Pihtla vallasekretär

Vilmar Rei - Laimjala vallavanem

Tõnu Erin - Kuressaare Vanalinna Kooli direktor

Tiina Rüütel - SA Kuressaare Haigla labori spetsialistAnchor

Anchor

Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Saare maakonnakomisjon

Esimees: Jaan Leivategija – Saare maasekretär

Sekretär: Inge Välbe - Saare Maavalitsuse kantselei arhivaar

Liikmed: Merike Toose – Saare Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja

Annika Prei – Saare Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist

Anchor

Lääne-Eesti regionaalse kriisikomisjoni Saaremaa territoriaalne kriisikomisjon

Esimees: Kaido Kaasik - Saare maavanem

Liikmed: Jaan Leivategija - Saare maasekretär

Margus Lindmäe - Lääne-Eesti Päästekeskuse Saaremaa osakonna juhataja

Rainer Antsaar - Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Kuressaare politseijaoskonna juht

Tanel Nuut - Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Kuressaare politseijaoskonna patrulltalituse juhtivpiirivalvur

Veiko Viil - Saaremaa Omavalitsuste Liidu büroo direktor

Karel Koovisk - Kuressaare Linnavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakonna järelevalve ja kriisireguleerimise spetsialist

Margo Sai - Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik

Sulev Kallavus - Päästeameti Lääne Päästekeskuse kriisireguleerimise büroo juhtivspetsialist

Maidu Lempu - Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Seltsi juhatuse liige

 

Ühistranspordi komisjon

Maavanema korraldus

Esimees: Agne Peetersoo - arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
Liikmed: Jaan Leivategija - maasekretär
Karl Tiitson - arengu- ja planeeringuosakonna arendusnõunik
Jüri Saar - Saaremaa Omavalitsuste Liidu esindaja
Vello Runthal - Orissaare vallavanem
Jaanika Tiitson - Lääne-Saare vallavalitsuse liige
Andres Tinno - Lääne-Saare vallavolikogu liige

 

Üleriigilise heakorrakonkursi ,,Eesti kaunis kodu" maakondlik hindamiskomisjon

Maavanema korraldus

Esimees: Anne Jakunin - Saare Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna nõunik
Liikmed: Leo Filippov - MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühenduse keskjuhatuse liige
Reet Viira - MTÜ Saaremaa Kodukant esindaja
Pille Tänak - agronoom-maastikukujundaja

 

Saare maakonna liikluskomisjon

Maavanema korraldus

Põhimäärus

Esimees: Karl Tiitson - Saare Maavalitsuse arendusnõunik

Aseesimees: Hannes Vaidla - Maanteeameti Lääne regiooni hooldevaldkonna juht

Sekretär: Aivo Tasane - Maanteeameti Lääne regiooni liikluskorralduse osakonnapeaspetsialist

Liikmed: Matis Sikk - Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht

Margus Lindmäe - Päästeameti Lääne päästekeskuse Saaremaa päästepiirkonna juhataja

Veiko Viil - Saaremaa Omavalitsuste Liidu büroo direktor

Madis Pihel - Kuressaare linnainsener

Aare Saar - Lääne-Saare valla taristute peaspetsialist

Raido Liitmäe - Muhu vallavanem

Mati Maas - Atko Liinid OÜ Saaremaa osakonna juhataja

Meelis Kaubi - Saare Maavalitsuse haridus-ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja hariduse alal

 

Saare maakonna loomatauditõrje komisjon

Maavanema korraldus

Esimees: Toivo Jürisson - Veterinaar- ja Toiduameti Saaremaa Veterinaarkeskuse juhataja

Liikmed: Ilona Metsrand - Veterinaar- ja Toiduameti Saaremaa Veterinaarkeskuse järelevalveametnik

Anne Tohv - Veterinaar- ja Toiduameti Saaremaa Veterinaarkeskuse järelevalveametnik

Andro Jürisson - Veterinaar- ja Toiduameti Saaremaa Veterinaarkeskuse järelevalveametnik

Rein Ravik  - Veterinaar- ja Toiduameti Saaremaa Veterinaarkeskuse järelevalveametnik

Tatjana Enno - Veterinaar- ja Toiduameti Saaremaa Veterinaarkeskuse järelevalveametnik

Priit Jõelaid - Veterinaar- ja Toiduameti Saaremaa Veterinaarkeskuse järelevalveametnik

Mai Truutsi - Veterinaar-ja Toidulaboratooriumi Saaremaa osakonna peaspetsialist

Jaan Leivategija - Saare maasekretär

Kaido Vahter - Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Kuressaare politseijaoskonna  ennetus- ja menetlustalituse juht

Margus Lindmäe - Lääne-Eesti Päästekeskuse päästeosakonna juhataja

 

Volitatud veterinaararst ja kohaliku omavalitsuse esindaja määratakse vastavalt piirkonnale, kus kohalikul loomatauditõrje komisjonil tuleb töötada.

 

Teadmussiirde ja teavituse toetuse taotluste maakondlik hindamiskomisjon

Maavanema korraldus

Esimees: Karl Tiitson - Saare Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna arendusnõunik

Liikmed: Sulvi Munk - MTÜ Saarte Koostöökogu

Anne Jakunin - Saare Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna nõunik

Anne Keerberg - Saaremaa Ettevõtjate Liit

Mati Schmuul - MTÜ Saaremaa Metsaühing

Urmas Lehtsalu - MTÜ Saaremaa Põllumeeste Liit

Hanna Saar - MTÜ Randvere Heaks

 

Saare maakonna turvalisuse nõukogu

Maavanema korraldus

Maavanema korraldus - Turvalisuse nõukogu koosseisu muutmine

Esimees: Kaido Kaasik - Saare maavanem

Liikmed: Rainer Antsaar - Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Kuressaare

politseijaoskonna juht

Margus Lindmäe - Päästeameti Lääne päästekeskuse Saaremaa päästepiirkonna juhataja

Gunnar Havi - Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik

Priit Pastarus - Kaitsepolitseiameti esindaja

Hannes Vaidla - Maanteeameti Lääne regiooni hooldevaldkonna juht

Jaak Haamer - Keskkonnainspektsiooni Saaremaa büroo juhataja

Helen Tähtvere - Sotsiaalkindlustusameti sotsiaalteenistuse üksuse juht

Piret Tõll - Terviseameti esindaja

Märt Kõlli - SA Kuressaare Haigla juhatuse liige

Anneli Meisterson - Saare Maavalitsuse noorsoonõunik

Villu Vatsfeld - AS Saarte Liinid juhatuse esimees, Saaremaa Ettevõtjate Liidu esindaja

Maidu Lempu - Saaremaa Vabatahtliku Merepäästeseltsi juhatuse liige

Kaja Juulik - MTÜ Saaremaa Kodukant juhatuse esimees

Veiko Viil - Saaremaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor

Madis Kallas - Kuressaare linnapea

Andres Tinno - Lääne-Saare vallavolikogu liige

Jaan Leivategija - Saare maasekretär