Kasutusvalduse lepingu lõpetamine ja uue sõlmimine

25.08.16

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Kui kasutusvaldaja ei soovi põllumajanduslikku tootmist jätkata, lõpetab maavanem maa kasutusvalduse lepingu. Maavanemal on õigus samaaegselt lepingu lõpetamisega sõlmida samadel tingimustel kasutusvalduse seadmise leping ühe isikuga, kes jätkab põllumajanduslikku tootmist ja on kastutusvaldaja sugulane või kasutusvaldajaga koos elav abikaasa.
 

Tänane kasutusvaldaja ja tema sugulane või koos elav abikaasa esitavad koos taotluse kasutusvalduse lepingu lõpetamiseks ja uue lepingu sõlmimiseks.

 

Uus leping sõlmitakse sama tähtajaga, mis oli täna kehtivas lepingus.

 

Kasutusvalduse leping sõlmitakse lihtkirjalikult.

Kestvus Taotluse menetlemine võib võtta kuni 2 kuud.
Hind

Lepingu sõlmimisega kaasneb tasu 31 eurot ja riigilõiv vastavalt kinnistu väärtusele ja kasutusvaldusesse antavale ajale (vahemikus 3 kuni 5 eurot). Kinnistu kasutusvalduse tasu, kui see on jõustunud (5 aastat peale kasutusvalduse kinnistamist) ei muutu.

Õigusaktid

Maareformi seadus § 34¹ lõige 61

Vastutaja

Teenuse taotlemine

Kohapeal

Vajalikud
sammud
Saata või tuua nõutavad dokumendid.

Aadress: 93819 Kuressaare, Lossi 1, kabinet 12 või 13

Vastuvõtuajad: E-R 8.30 - 12.00 ja 13.00-16.00

Vajaminevad                

dokumendid

  • Taotlus
  • ID-kaart ja digiallkirjastamise võimalus. Vastasel juhul on vaja koostada kasutusvalduse lepingu lõpetamise nõusolek kinnistusraamatu kande tegemiseks notari büroos.
Tulemus
  • maavanema korraldus
  • kasutusvalduse leping
Viide Taotluse vorm