Jätkuvalt riigi omandis oleva maa ajutiseks kasutamiseks andmine

25.08.16

Teenuse üldandmed

Kirjeldus Kui jätkuvalt riigi omandis olev maa asub
  • «Looduskaitseseaduse» § 4 lõike 1 punktis 1, 2, 4 või 5 sätestatud kaitstaval loodusobjektil ning sellel asub keskkonnaregistrisse kantud poollooduslik kooslus, mille hooldamise kohustuse näeb ette ala kaitsekord või
  • kui maa asub põllumassiivil, mille kohta on andmed kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse,
on õigus esitada taotlus jätkuvalt riigi omandis oleva maa ajutiseks kasutamiseks kuni 2 aastaks.
Kestvus Taotluse menetlemine võib võtta kuni 2 kuud.
Hind Riigilõivuvaba
Õigusaktid
Vastutaja

Teenuse taotlemine

Kohapeal

Vajalikud
sammud
Saata või tuua nõutavad dokumendid.

Aadress: 93819 Kuressaare, Lossi 1, kabinet 12 või 13

Vastuvõtuajad: E-R 8.30 - 12.00 ja 13.00-16.00

Vajaminevad                

dokumendid

Taotlus
Tulemus
  • maavanema korraldus
  • riigimaa ajutise kasutamise leping
Viide Taotluse vorm