Ametnike haridused

3.05.17

 

Ametniku nimi

Ametikoht

Haridustase

Eriala

Jaan Leivategija

maasekretär

kõrgharidus

õigusteadus

KANTSELEI

Ulvi Talur

infospetsialist

keskeriharidus

asjaajamise organiseerimine

Ülle Tänav

nõunik

kõrgharidus

rahandus ja pangandus

Avo Levisto

nõunik-perekonnaseisu-ametnik

kõrgharidus

rakendusmatemaatika

Viive Nõmm

perekonnaseisuametnik

keskharidus

 

Tea Rauk

peaspetsialist

keskharidus

 

Inge Välbe

arhivaar

keskharidus

 

Kaidi Kapsta andmesisestaja rakendus-kõrgharidus riigieelarve
Ereli Püüa andmesisestaja keskharidus  
Kai Reinvald andmesisestaja keskharidus  
Martin Johannes Mikk andmesisestaja põhiharidus  

ARENGU-JA PLANEERINGUOSAKOND

Agne Peetersoo

osakonna juhataja

kõrgharidus

geograafia

Merike Toose

juhataja asetäitja maatoimingute alal

kõrgharidus

maakorraldus

Annika Prei

maatoimingute peaspetsialist

kõrgharidus

põllumajanduse ökonoomika ja organiseerimine

Anne Jakunin

nõunik

kõrgharidus

tööstuse planeerimine

Karl Tiitson arendusnõunik kõrgharidus õigusteadus

Merike Sõrm

ühistranspordi peaspetsialist

keskharidus

 

Andres Koppel ühistranspordi vaneminspektor kõrgharidus politsei

Saarevahid

Rein Lember

Abruka saarevaht

keskeriharidus

põllumajanduse mehhaniseerimine

Urmas Vatter

Kesselaiu saarevaht

kutsekesk-haridus

laia profiiliga traktorist-masinist

Avo Piisk

Vilsandi saarevaht

keskeriharidus

 
Ott Olesk Ruhnu saarevaht kõrgharidus  

HARIDUS-JA SOTSIAALOSAKOND

Raivo Peeters

osakonna juhataja

kõrgharidus

matemaatika

Meelis Kaubi

juhataja asetäitja hariduse alal

kõrgharidus

üldtehnilised distsipliinid ja tööõpetus

Valve Heiberg

kultuurinõunik

kõrgharidus

kultuurharidus

Anneli Tõru

juhataja asetäitja sotsiaal- ja tervishoiu alal

kõrgharidus

sotsiaaltöö korraldus

Imbi Jäe

tervisedenduse peaspetsialist

keskeriharidus

velsker