Haridusasutustes järelevalve teostamine

 

Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna spetsialistid teostavad koolides ja lasteaedades temaatilist plaanilist järelevalvet. Järelevalve teemad kinnitab Haridus- ja Teadusministeerium ning järelevalve ajakava maavanem oma korraldusega. Järelevalve tulemuste kohta koostatakse õiend.


Seaduslik alus

 

 

Temaatilist riiklikku haldusjärelevalvet teostatakse 2016/2017. õppeaastal Kahtla Lasteaed-Põhikoolis, Salme Lasteaias ja Salme Põhikoolis.

 

Järelevalve prioriteet koolieelsetes lasteasutustes ning üldhariduskoolides on 2016/2017. õppeaastal lapse ja õpilase individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses. Eesmärk on hinnata, kuidas on igale lapsele ja õpilasele loodud arenguks vajalik eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ning arendav õppe- ja kasvukeskkond.

 

Temaatilist riiklikku haldusjärelevalvet teostatakse 2015/2016. õppeaastal Kaali Koolis, Muhu Põhikoolis, Kuressaare Rohu Lasteaias ja Leisi Keskkoolis.

 

Järelevalve prioriteet on lapse ja õpilase individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses. Eesmärk on hinnata, kuidas on igale lapsele ja õpilasele loodud arenguks vajalik eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ning arendav õppe- ja kasvukeskkond.

 

Temaatilist riiklikku järelevalvet teostatakse 2014/2015. õppeaastal Orissaare Lasteaias, Mustjala Lasteaed-Põhikoolis ja Kärla Põhikoolis.

 

Järelevalve prioriteet on lapse ja õpilase individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses. Eesmärk on hinnata, kuidas on igale lapsele ja õpilasele loodud arenguks vajalik eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ning arendav õppe- ja kasvukeskkond.

 

Temaatilist riiklikku järelevalvet teostatakse 2013/2014. õppeaastal Muhu Lasteaias, Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaias, Tornimäe Põhikoolis, Saaremaa Ühisgümnaasiumis ja üksikküsimuses Aste Põhikoolis.

 

Järelevalve teemaks on alushariduses erivajadustega laste õppe-ja kasvatustegevuse korraldamine ja üldhariduses hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldamine, pedagoogide täiendkoolituse korraldamine ning andmete õigsus Eesti Hariduse Infosüsteemis.

 

2012/2013. õppeaastal viidi temaatiline riiklik järelevalve läbi Kärla Lasteaias, Valjala Põhikoolis, Orissaare Gümnaasiumis, Kuressaare Ida-Niidu Lasteaias ja üksikküsimuses Kaali Koolis.

 

Järelevalve teemaks oli  alushariduses lapse arengu ja üldhariduses õpilase arengu toetamine ning andmete õigsus Eesti Hariduse Infosüsteemis.

 

2011/2012. õppeaastal viidi temaatiline riiklik järelevalve läbi Lümanda Karu-Kati Lasteaed, Lümanda Põhikool, Ruhnu Põhikool ja Salme Lasteaed.

 

Järelevalve teemaks oli pedagoogide kvalifikatsioon, atesteerimise korraldus ja täienduskoolituse võimaldamine.

 

Haridusasutuste järelevalvet teostavad ametnikud:

 

Ametikoht

 

Ametniku nimi

 

Telefon

 

E-post

 

Lisainfo

 

Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

 

Raivo Peeters

 

452 0520

 

raivo.peeters@saare.maavalitsus.ee

 

kabinet 20

 

Haridus- ja sotsiaalosakonna

juhataja asetäitja hariduse alal

 

Meelis Kaubi

 

452 0522

 

meelis.kaubi@saare.maavalitsus.ee

 

kabinet 18