Euroopa Liidu info (Europe Direct)

18.10.16

Eesmärk:

  • Euroopa Liiduga seonduva info levitamine ja koordineerimine maakonnas vastavalt erinevatele sihtgruppidele.

  • Euroopa Liitu puudutavatele küsimustele erapooletu vastamine telefoni, kirja ja elektronposti teel.

  • Konsultatsioonid ja nõustamine. Euroopa Liidu alaste teabepäevade, infotundide, seminaride ja loengute korraldamine vastavalt vajadusele.

 

Europe Direct Hiiumaa ja Saaremaa teabekeskus

 

Valdkonnaga tegelev ametnik

 

Ametikoht

 

Ametniku nimi

 

Telefon

 

E-post

 

Lisainfo

Arengu- ja planeeringuosakonna

nõunik

Anne Jakunin

452 0516

anne.jakunin@saare.maavalitsus.ee

kabinet 14

 

Europe Direct infoliini

Teavet saab helistades Europe Direct infoliini tasuta* numbril üle kogu Euroopa Liidu (teenus on kasutatav tööpäevadel kella 9.00–18.30 Kesk-Euroopa aja järgi): 00 800 6 7 8 9 10 11

* mõned mobiilioperaatorid ei võimalda helistada numbritele, mis algavad 00800, või küsivad nende kõnede eest tasu. Teatavatel juhtudel telefoniautomaatidest või hotellidest helistades võivad kõned olla tasulised.
 

 

Teavet saab ka Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskuse euroinfo telefonil 800 3330.

Eestist helistades on kõned tasuta. Telefon on avatud E–R kella 11.00–19.00.


Informatsioon Euroopa Liidu institutsioonide, seadusandluse, poliitikate, programmide ja rahastamisvõimaluste kohta.

Euroopa Liidu teemalised lingid:

Euroopa Liidu asjade koordineerimine Eestis

Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Euroopa Liidu infokeskus

Euroopa Liidu struktuurifondid

Eesti Euroopa Liidus

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis

Euroveeb (eurorahast)