Uudised ja teated

« Tagasi

Saare Maavalitsuse eelinfo 27. november - 3. detsember 2017


Esmaspäev, 27. november

Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek.

Kell 12 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Anneli Tõru SA Muhu Hooldekeskuse nõukogu koosolekul Muhus.

27.-28. november teostab arengu- ja planeeringuosakonna nõunik Anne Jakunin hajaasustuse programmi 2015. a objektide paikvaatlust.

 

Teisipäev, 28. november

Kell 11 toimub Vana-Värava detailplaneeringu menetlusosaliste ärakuulamine maavalitsuse saalis. Info Agne Peetersoo, tel 452 0518, 507 2813

Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja Merike Toose ja peaspetsialist Annika Prei osalevad KÜSK-i ja Rahandusministeeriumi korraldatud  KOP seminaril Tallinnas.  

 

Kolmapäev, 29. november

29.-30. november osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Anneli Tõru maavalitsuste sotsiaalvaldkondade esindajate seminaril Haapsalus.

29.-30. november osaleb arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Agne Peetersoo Kesk-Läänemere programmi juhtkomitee koosolekul Riias.

 

Neljapäev, 30. november

Kell 13-15 kohtub maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija seoses saabuva advendiajaga maakonna erinevate konfessioonide esindajatega maavalitsuse saalis.

 

Reede, 1. detsember

Maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija osaleb Rahvusülikooli 98. aastapäeva aktusel ülikooli aulas ja sellele järgneval vastuvõtul ülikooli muuseumis.

1.-2. detsember osaleb arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Agne Peetersoo maakonnaplaneerijate ja Rahandusministeeriumi ühisseminaril Otepääl.