Uudised ja teated

« Tagasi

Maakonna rahvastik juulis

 

Saare maakonna elanike arv suurenes 2017. aasta juulis 43 inimese võrra. Maakonnas registreeriti juulikuu jooksul 31 sündi ja 32 surma (loomulik iive -1). Maakonda asus elama 88 uut elanikku, elukoha aadress väljapoole Saare maakonda registreeriti rahvastikuregistris 44 endisel maakonna elanikul (rändesaldo +44).

 

Seisuga 01.08.2017 oli Saare maakonna rahvastikuregistrijärgne elanike arv 34 060.

 

Lisainfo: Avo Levisto, nõunik-perekonnaseisuametnik, 452 0550, avo.levisto@saare.maavalitsus.ee