Uudised ja teated

« Tagasi

Maakonna rahvastik aprillis

 

Saare maakonna elanike arv suurenes 2017. a aprillis 8 inimese võrra. Nagu eelmistelgi kuudel sel aastal oli aprillis loomulik iive negatiivne ja rändesaldo positiivne.

 

Maakonnas registreeriti aprillis 16 sündi ja 26 surma (loomulik iive -10 ). Maakonda asus elama 64 uut elanikku, elukoha aadress väljapoole Saare maakonda registreeriti rahvastikuregistris 46 endisel maakonna elanikul (rändesaldo +18).

 

Seisuga 01.05.2017 oli Saare maakonna rahvastikuregistrijärgne elanike arv 33 991.

 

 

Lisainfo: Avo Levisto, nõunik-perekonnaseisuametnik, 452 0550, avo.levisto@saare.maavalitsus.ee