Uudised ja teated

Saare Maavalitsuse eelinfo 20. november - 26. november 2017

  20.-26. november viibib maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija puhkusel, asendab haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Raivo Peeters.   Esmaspäev, 20. november Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek.   Kolmapäev, 22. november Kell 9.30-16.00 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Anneli Tõru...

Saare Maavalitsuse eelinfo 13. november - 19. november 2017

Esmaspäev, 13. november Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. Kell 13 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist Imbi Jäe Politsei- ja piirivalveameti aastapäeva tähistamise aktusel Kuressaare politseijaoskonnas. 13.-14. november osaleb arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Agne Peetersoo Kesk-Läänemere programmi seirekomitee koosolekul Laulasmaal....

Saare Maavalitsuse eelinfo 6. november - 12. november 2017

  Esmaspäev, 6. november Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek.   Neljapäev, 9. november Kell 13 osaleb maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija vabariigi valimisteenistusega kohalike omavalitsuste valimistest kokkuvõtete tegemisel Saaremaa vallas, Mändjalas. Kell 14 alaealiste komisjoni istung maavalitsuse nõupidamiste ruumis....

Maakonna rahvastik oktoobris

  Saare maakonna elanike arv vähenes 2017. aasta oktoobris 22 inimese võrra.  Maakonnas registreeriti septembrikuu jooksul 18 sündi ja 28 surma (loomulik iive -10 ). Maakonda asus elama 60 uut elanikku, elukoha aadress väljapoole Saare maakonda registreeriti rahvastikuregistris 72 endisel maakonna elanikul (rändesaldo -25).   Seisuga 01.11.2017 oli Saare maakonna...

Kutse mereala planeerimise seminarile

  Vabariigi Valitsus algatas 25. mail k.a üleriigilise planeeringu teemaplaneeringu Eesti mereala, rannikuala ja majandusvööndi planeerimiseks. Mereala planeerimise eesmärgiks on leppida kokku Eesti mereala kasutus pikas perspektiivis, et edendada meremajandust ning panustada merekeskkonna hea keskkonnaseisundi saavutamisse ja säilitamisse. Planeeringuga määratakse kindlaks, kus ja...

Saare Maavalitsuse eelinfo 30. oktoober - 5. november 2017

Esmaspäev, 30. oktoober Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. Kell 10.30 osaleb arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Agne Peetersoo Salme rahvamajas Salme kaupluse detailplaneeringu avalikul arutelul. Kell 11 Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni Lääne-Eesti piirkonna koosolek maavalitsuse saalis. Info Anneli Tõru, tel 452 0530, 511 3114   ...

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru projektide rahastamine

  Kohaliku omaalgatuse programmi Saare maakondliku komisjoni ettepanekul rahastatakse 2017. aasta sügisvoorus 12 projekti kogumahus 22 220,94 eurot.   Saare Maavalitsusele laekus kokku 32 taotlust, neist 3 tunnistati nõuetele mittevastavaks. Hindamisele kuulus seega kokku 29 projekti, neist 10 meetmes 1 ja 19 meetmes 2.   Kohaliku omaalgatuse toetuse...

Külanimede muutumine Saaremaal

  Kohalike volikogude valimistulemuste väljakuulutamisega 21. oktoobril muutusid järgmised Saaremaa külade nimed.   Kihelkonna valla Kuusiku küla muudetakse Pidula-Kuusiku külaks. Kihelkonna valla Liiva küla muudetakse Kihelkonna-Liiva külaks. Kihelkonna valla Metsaküla muudetakse Kõruse-Metsakülaks . Kihelkonna valla Mäebe küla muudetakse ...

Saaremaa Tervisenõukogu kuulutab välja konkursi “Aasta tervisepanus“

" Aasta tervisepanus " tunnustuse eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust ühele või mitmele Saare maakonna elanikule või organisatsioonile, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud maakondliku tervise edendamise valdkonna arendamisel.   Aasta tervisepanuse nimetus koos Saare Maavalitsuse tänukirjaga antakse tunnustusena üksikisikule või...

Saare Maavalitsuse eelinfo 23. oktoober - 29. oktoober 2017

Esmaspäev, 23. oktoober Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. 23.-27. oktoober osalevad haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Raivo Peeters ja juhataja asetäitja Meelis Kaubi alaealiste komisjoni õppereisil Poola Vabariiki.   Kolmapäev, 25. oktoober Kell 14.30 osaleb maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija Majandus- ja...

Parimate tunnustamine

Täna, 20. oktoobril kell 14 toimub Saare maavalitsuse saalis tänuüritus, kus tunnustatakse parimaid täiskasvanud õppijaid ja koolitajaid ning üld- ja kutsehariduse valdkonna parimaid.   Osalejaid tervitavad Saare maavanema kohusetäitja Jaan Leivategija ja Kuressaare linnapea Madis Kallas. Tänukirjad ja meened annavad aasta tegijatele üle maavanema kohusetäitja Jaan Leivategija...

Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupp ootab ettepanekuid kandidaatide leidmiseks 2017. aasta preemiatele

  Hendrik Krummi nimeline kultuuripreemia Preemia eesmärk on maakonna kultuuritegelaste tunnustamine ja Hendrik Krummi mälestuse jäädvustamine. Preemia  kandidaadiks saab esitada Saare maakonnas pikaajaliselt tegutsevaid väljapaistvaid loomeisikuid, kultuurielu edendajaid ja kollektiive. Preemia antakse välja koostöös Leisi Vallavalitsuse, Saare Maavalitsuse...

Saare Maavalitsuse eelinfo 16. oktoober - 22. oktoober 2017

Esmaspäev, 16. oktoober Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek.   Teisipäev, 17. oktoober Kell 10-16 maakonna sotsiaaltöötajate supervisioon maavalitsuse saalis. Info Anneli Tõru, tel 452 0530, 511 3114   Kolmapäev, 18. oktoober Kell 10 õpetajate terviseteabepäev "Tervislik toitumine. Liikumine ja trenn. Motivatsioon" Johan SPA-s....

Saare Maavalitsuse eelinfo 9. oktoober - 15. oktoober 2017

Esmaspäev, 9. oktoober Maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija osaleb maavalitsuste koordineerimise üleandmisel  Raplamaal.   Teisipäev, 10. oktoober Kell 10.10 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Anneli Tõru kogemusnõustamise infopäeval Tallinna Puuetega Inimeste Kojas. Kell 11 osaleb maasekretär maavanemate ülesannetes Jaan...

Maakonna rahvastik septembris

  Saare maakonna elanike arv vähenes 2017. aasta septembris 17 inimese võrra. Maakonnas registreeriti septembrikuu jooksul 25 sündi ja 27 surma (loomulik iive -2 ). Maakonda asus elama 64 uut elanikku, elukoha aadress väljapoole Saare maakonda registreeriti rahvastikuregistris 79 endisel maakonna elanikul (rändesaldo -15).   Seisuga 01.10.2017 oli Saare maakonna...

Saare Maavalitsuse eelinfo 2. oktoober - 8. oktoober 2017

  Esmaspäev, 2. oktoober Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. Kell 10 osaleb maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija Maksu- ja Tolliameti  seminaril Kuressaares Meedla Kojas. Kell 11 osaleb  maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija valimiste teemalisel koolitusel Kuressaares spaahotellis Meri.    ...

Saare Maavalitsuse eelinfo 25. september - 1. oktoober 2017

Esmaspäev, 25. september Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek.   Teisipäev, 26. september Kell 12 osaleb maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija Eesti II omavalitsuspäeval Tallinnas Kalevi Spordihallis. Omavalitsuspäev on pühendatud Eesti kohaliku omavalitsuse ja omavalitsusliitude taastamisele ja arengule aastatel 1989-2017 ja sinna on...

Saare Maavalitsuse eelinfo 18. september - 24. september 2017

Esmaspäev, 18. september Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. Kell 10-16 toimub maavalitsuse saalis maakonna lastekaitsetöötajate supervisioon. Info Anneli Tõru, tel 452 0530, 511 3114   Teisipäev, 19. september Kell 10-16 toimub maavalitsuse saalis maakonna sotsiaalvaldkonna spetsialistide supervisioon. Info Anneli Tõru, tel 452 0530, 511...

Saare Maavalitsuse eelinfo 11. september - 17. september 2017

Esmaspäev, 11. september Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. Kell 10 toimub maavalitsuse saalis Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupi koosolek. Info Tea Rauk, tel 452 0521, 5198 2355   Teisipäev, 12. september Kell 10 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Anneli Tõru SA Muhu Hooldekeskus nõukogu koosolekul Muhus. Kell 11...

Saare maakonna Ohutuspäev 2017

8. septembril kell 13-16 toimub Roomassaare lennuväljal Saare maakonna Ohutuspäev 2017.    

Maakonna rahvastik augustis

  Saare maakonna elanike arv vähenes 2017. aasta augustis 21 inimese võrra. Maakonnas registreeriti augustikuu jooksul 25 sündi ja 43 surma (loomulik iive -18). Maakonda asus elama 77 uut elanikku, elukoha aadress väljapoole Saare maakonda registreeriti rahvastikuregistris 80 endisel maakonna elanikul (rändesaldo - 3).   Seisuga 01.09.2017 oli Saare maakonna...

Täiskasvanud õppija nädal - 2017 aasta tegijad

Täiskasvanud õppija nädal (TÕN) on elukestvat õppet propageeriv üritus, mille motoks on "Õppimine seob põlvkondi" , et teadvustada elukestva õppe ja täiskasvanute koolituse tähtsust ning üks eesmärk on selle raames tunnustada tublimaid tegijaid.   19.-26. oktoober toimub  järjekorras juba 20. täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mille raames toimub erinevates Eestimaa paigus...

Saare Maavalitsuse eelinfo 4. september - 10. september 2017

  Esmaspäev, 4. september Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek.   Teisipäev, 5. september 5.-7. september osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna nõunik Valve Heiberg maakonna kultuuritöötajate õppe- ja kultuurireisil Lätis.   Kolmapäev, 6. september Kell 10 osaleb maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija...

Teade KOP 2017 sügisvooru avamise kohta

  Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2017 aasta sügisvoor on avatud. Toetusi saab taotleda kogukonna arengu (meede 1) ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise (meede 2) kaudu.   Meetme 1 eesmärgiks on tugevad kogukonnad, kogukonna identiteedi tugevnemise, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu ning tõhusama koostöö kaudu. Meetme 2 eesmärgiks on...

Kodukaunistamise konkursi laureaatide tunnustamine

  Laupäeval, 2. septembril tunnustatakse hotelli Arensburg restoranis Lounge Muusa konkursi „Eesti kaunis kodu 2017" Saare maakonna kodukaunistamise laureaate.   Rahvusliku programmi Eesti Kaunis Kodu maakondlikule konkursile esitati viiest omavalitsusest tunnustamiseks kokku 11 objekti.   Maakonna kodukaunistamise komisjoni ettepanekul otsustas maavanem...

Saare Maavalitsuse eelinfo 28. august - 3. september 2017

Esmaspäev, 28. august Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. 28.-29. august osalevad arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja Merike Toose ja peaspetsialist Annika Prei KOP-i suveseminaril Saaremaal. Info Annika Prei, tel 452 0546, 520 1606   Teisipäev, 29. august Kell 10.30 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Meelis...

Saare Maavalitsuse eelinfo 21. august - 27. august 2017

Esmaspäev, 21. august Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek.   Teisipäev, 22. august Kell 11 toimub maavalitsuse saalis omavalitsuste ühinemise maakonna juhtkomisjoni koosolek. Kell 12-15 osalevad maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija ning kultuurinõunik Valve Heiberg projekti „Suure territooriumiga ühinenud omavalitsuse...

Riigivara müük avalikul kirjalikul enampakkumisel

  Enampakkumisteade   1. Saare Maavalitsus müüb riigivaraseaduse § 7 lõike 5 ja maavanema 14.08.2017 korralduse nr 1-1/17-120 „Konfiskeeritud vara müük " alusel  avalikul kirjalikul  enampakkumisel alljärgneva konfiskeeritud sõidukid:   1.1 Pärnu Maakohtu Kuressaare kohtumaja 04.11.2016. a otsusega kriminaalasjas nr 1-16-9697 konfiskeeritud sõiduk...

Saare Maavalitsuse eelinfo 14. august - 20. august 2017

Esmaspäev, 14. august Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek.   Teisipäev, 15. august Kell 10 toimub maavalitsuse saalis TÕN-i tugivõrgustiku koosolek. Info Meelis Kaubi, tel 452 0522, 518 5954   Kolmapäev, 16. august Kell 10.15 osaleb maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija  Kuressaare Linnavalitsuses toimuval...

Saare Maavalitsuse eelinfo 7. august - 13. august 2017

  Esmaspäev, 7. august Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek.   Teisipäev, 8. august Kell 11 osaleb maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija riigihalduse ministri ja maavanemate nõupidamisel Rahandusministeeriumis.   Kolmapäev, 9. august 9.-11. august osalevad arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Agne...

Kuressaare lendude täitumus ulatus juulis rekordilise 86%-ni

Transaviabaltika Pressiteade 4. august 2017    Suursaari teenindav lennuettevõtte Transaviabaltika võttis kokku möödunud kuu lendude täitumuse protsendid. Tallinn-Kuressaare-Tallinn lennusuund püstitas 86 protsendilise lennuki täitumusega ettevõtte senise lennutegevuse juures rekordtulemuse.   Transaviabaltika esindaja  Rene Must...

Maakonna rahvastik juulis

  Saare maakonna elanike arv suurenes 2017. aasta juulis 43 inimese võrra. Maakonnas registreeriti juulikuu jooksul 31 sündi ja 32 surma (loomulik iive -1). Maakonda asus elama 88 uut elanikku, elukoha aadress väljapoole Saare maakonda registreeriti rahvastikuregistris 44 endisel maakonna elanikul (rändesaldo +44).   Seisuga 01.08.2017 oli Saare maakonna...

Saare Maavalitsuse eelinfo 31. juuli - 6. august 2017

Esmaspäev, 31. juuli   Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate ja asetäitjate koosolek.   Kolmapäev, 2. august   Kell 10 osaleb maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija Saaremaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul ja sellele järgneval omavalitsuste ühinemise maakonna juhtkomisjoni koosolekul Kuressaare Linnavalitsuses.

Saare Maavalitsuse eelinfo 24. juuli - 30. juuli 2017

  Esmaspäev, 24. juuli   Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate ja asetäitjate koosolek.   Kolmapäev, 26. juuli   Kell 9 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Anneli Tõru  omavalitsuste ühinemise sotsiaalkomisjoni koosolekul Lääne-Saare vallavalitsuses. Info Anneli Tõru, tel 452 0530, 511 3114.   ...

Saare Maavalitsuse eelinfo 17. juuli - 23. juuli 2017

  Esmaspäev, 17. juuli   Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate ja asetäitjate koosolek.   Kell 13 osaleb maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija lennuliikluse töögrupi koosolekul Kuressaare Linnavalitsuses.   Kell 13 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Anneli Tõru omavalitsuste ühinemise sotsiaalkomisjoni...

Sigade Aafrika katku taudikoldes Tagavere seafarmis kehtestati karantiin

  Seoses sigade Aafrika katku diagnoosimisega farmisigadel Saare maakonnas Orissaare vallas Salu külas kehtestas Saare maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija karantiini taudipunktis, Saare maakonnas Orissaare vallas Salu külas AS Valjala Söödatehasele kuuluvas seafarmis. Sama korraldusega kehtestati ohustatud tsoon 3 km raadiuses ümber taudipunkti ja järelevalvetsoon 10...

Saaremaa seafarmis tuvastati sigade Aafrika katk

PRESSITEADE Veterinaar- ja Toiduamet 11.07.2017   Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) diagnoosis sigade Aafrika katku Saaremaal Orissaare vallas asuvas ligi 3200 seaga farmis. Nakkuse tõkestamiseks kehtestati taudipunktis karantiin, sead hukatakse ning seejärel hoone desinfitseeritakse.   Juhtumi uurimine algas eile seoses sigade suurenenud suremusega farmis....

Saare Maavalitsuse eelinfo 10. juuli - 16. juuli 2017

  Esmaspäev, 10. juuli   Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate ja asetäitjate koosolek.   Kolmapäev, 12. juuli   Kell 9 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Anneli Tõru omavalitsuste ühinemise sotsiaalkomisjoni koosolekul Kuressaare Linnavalitsuses.

Maakonna rahvastik juunis

  Saare maakonna elanike arv suurenes 2017. aasta juunis 17 inimese võrra .Nagu eelmistelgi kuudel sel aastal oli ka juunis loomulik iive negatiivne ja rändesaldo positiivne.   Maakonnas registreeriti juunikuu jooksul 22 sündi ja 33 surma (loomulik iive -11). Maakonda asus elama 74 uut elanikku, elukoha aadress väljapoole Saare maakonda registreeriti rahvastikuregistris...

Saare Maavalitsuse eelinfo 3. juuli - 9. juuli 2017

  Teisipäev, 4. juuli 4.-5. juuli osaleb maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija maasekretäride nõupidamisel ja koordineerimise üleandmisel Pärnumaal.   Kolmapäev, 5. juuli Kell 8.30 külastab arengu- ja planeeringuosakonna nõunik Anne Jakunin maakondliku hindamiskomisjoni liikmetega vabariiklikule konkursile „Aasta Küla 2017" esitatud Saare...

1. juulist väljastab haigekassa blankette Sotsiaalkindlustusameti Kuressaare klienditeenindus

Alates 01.07.2017 ei võta Saare Maavalitsus enam vastu  haigekassale esitatavaid avaldusi ega väljasta haigekassa blankette.   Küsimuste korral helistada Eesti Haigekassa klienditelefonile (+372) 669 6630 või kirjutada e-kiri aadressile info@haigekassa.ee .   Samuti on võimalik blankette saada haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee ning saata neid e-posti või...

Saare Maavalitsuse eelinfo 26. juuni - 2. juuli 2017

Esmaspäev, 26. juuni Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. 26. juuni – 2. juuli osalevad haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Raivo Peeters ja kultuurinõunik Valve Heiberg XII noorte laulu- ja tantsupeol Tallinnas. Info Valve Heiberg, tel 452 0526, 520 4650   Teisipäev, 27. juuni Kell 10 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja...

Saare Maavalitsuse eelinfo 19. juuni - 25. juuni 2017

Esmaspäev, 19. juuni Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. Kell 10 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Raivo Peeters Pihtla kooli direktori konkursi komisjoni koosolekul Pihtla vallamajas. Kell 12 osaleb arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Agne Peetersoo Saaremaa Arenduskeskuse nõukogu koosolekul.   Teisipäev, 20. juuni ...

Saare Maavalitsuse eelinfo 12. juuni - 18. juuni 2017

Esmaspäev, 12. juuni Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. Haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist Imbi Jäe osaleb noorsootöötajate motivatsioonikoolitusel Kuressaare Noorte Huvikeskuses.   Teisipäev, 13. juuni Kell 11 osaleb maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija maavanemate koosolekul Rahandusministeeriumis. Kell 11...

Saare Maavalitsuse eelinfo 5. juuni - 11. juuni 2017

Esmaspäev, 5. juuni Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. Kell 11 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist Imbi Jäe ohutuspäeva korralduskomisjoni töökoosolekul Politsei- ja Päästeameti majas. 5.-8. juuni osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Meelis Kaubi rahvusvahelisel seminaril „Kultuuride dialoog, õppida kogu elu" Peterburis. ...

Maakonna rahvastik mais

  Saare maakonna elanike arv suurenes 2017. aasta mais 19 inimese võrra. Nagu eelmistelgi kuudel sel aastal oli ka mais loomulik iive negatiivne ja rändesaldo positiivne.   Maakonnas registreeriti maikuu jooksul 32 sündi ja 38 surma (loomulik iive -6). Maakonda asus elama 69 uut elanikku, elukoha aadress väljapoole Saare maakonda registreeriti rahvastikuregistris 44...

Väärikate pulmapaaride austamispäev

  20. juunil 2017 algusega kell 12 toimub Kuressaare Laurentiuse kirikus tänuüritus kuld- ja briljantpulmapaaridele.    Oodatud on abielupaarid, kelle abielu on sõlmitud 1967. aastal (kuldpulmad) või 1957. aastal (briljantpulmad) ja kes on oma ühise elu sidunud Saare maakonnaga. Kutsed on postiga saadetud 51 kuldpulma- ja 18 briljantpulmapaarile. On võimalik, et...

Saare Maavalitsuse eelinfo 29. mai - 4. juuni 2017

Maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija puhkab 25.05.-01.06.2017. Maavanema ülesandeid täidab haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Raivo Peeters.   Esmaspäev, 29. mai Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. Kell 11 osalevad arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja Merike Toose ja peaspetsialist Annika Prei maareformi infopäeval...

Parimate tunnustamine

Täna Kuressaare kultuurikeskuses toimuval vastuvõtul tunnustavad maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja maavanema ülesannetes Raivo Peeters, SA Saaremaa Fondi Nõukogu juhatuse liige Jüri Saar ja Saaremaa Omavalitsuste Liidu esimees Madis Kallas käesoleval õppeaastal aineolümpiaadidel,  uurimistööde konkurssidel ning kutsehariduse ja kultuurivaldkonnas häid tulemusi...

Saare Maavalitsuse eelinfo 22. mai - 28. mai 2017

Maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija puhkab 25.05.-01.06.2017. Maavanema ülesandeid täidab haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Raivo Peeters.   Esmaspäev, 22. mai Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. Kell 11.30 toimub laulu- ja tantsupeo „Mina jään" maakonna toimkonna koosolek maavalitsuses. Info Valve Heiberg, tel 452 0526, 520 4650 ...

Saare Maavalitsuse eelinfo 15. mai - 21. mai 2017

Esmaspäev, 15. mai Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. Kell 11 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna nõunik Valve Heiberg omavalitsuste ühinemise kultuurikomisjoni koosolekul maavalitsuse saalis. Kell 13 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Anneli Tõru Muhu Hooldekeskuse nõukogu koosolekul Muhus. Kell 15 osaleb haridus- ja...

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru projektide rahastamine

  Kohaliku omaalgatuse programmi Saare maakondliku komisjoni ettepanekul rahastatakse 2017. aasta kevadvoorus 25 projekti kogumahus 35 062,12 eurot.   Saare Maavalitsusele laekus kokku 48 taotlust, neist 3 tunnistati nõuetele mittevastavaks. Hindamisele kuulus seega kokku 45 projekti, neist 21 meetmes 1 ja 24 meetmes 2.   Kohaliku omaalgatuse toetuse...

Saare Maavalitsuse eelinfo 8. mai - 14. mai 2017

Esmaspäev, 8. mai Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. Kell 10-16 toimub maavalitsuse saalis maakonna lastekaitsetöötajate supervisioon. Info Anneli Tõru, tel 452 0530, 511 3114   Teisipäev, 9. mai Kell 10-16 toimub maavalitsuse saalis maakonna sotsiaaltöötajate supervisioon. Info Anneli Tõru, tel 452 0530, 511 3114 Kell 11 osaleb...

Maakonna rahvastik aprillis

  Saare maakonna elanike arv suurenes 2017. a aprillis 8 inimese võrra. Nagu eelmistelgi kuudel sel aastal oli aprillis loomulik iive negatiivne ja rändesaldo positiivne.   Maakonnas registreeriti aprillis 16 sündi ja 26 surma (loomulik iive -10 ). Maakonda asus elama 64 uut elanikku, elukoha aadress väljapoole Saare maakonda registreeriti rahvastikuregistris 46 endisel...

Avatud uste päev Väikelaevade Kompetentsikeskuses

  6. mail toimub  Euroopa päeva puhul avatud uste päev Väikelaevade Kompetentsikeskuses aadressiga Kuressaare linn, Tallinna tn 19.   Üritus toimub koostöös Europe Direct Hiiumaa ja Saaremaa teabekeskuse ja  Väikelaevade kompetentsikeskusega.   Kell 11 toimub sissejuhatav ekskursioon, edasi päeva jooksul jooksvalt ringkäigud vastavalt huviliste...

Saare Maavalitsuse eelinfo 1. mai - 7. mai 2017

Teisipäev, 2. mai Kell 9.15 osalevad maavalitsuse ametnikud Valve Heiberg, Karl Tiitson, Imbi Jäe ja Anneli Tõru välisvaatlejatena inglise keele riigieksamil. Info Raivo Peeters, tel 452 0520, 511 6743 Maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija osaleb valimistega seotud koolitusel Tallinnas.   Kolmapäev, 3. mai Kell 10 osaleb haridus- ja...

Saare Maavalitsuse eelinfo 24. aprill - 30. aprill 2017

Esmaspäev, 24. aprill Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. Kell 10 osalevad haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist Imbi Jäe ja kultuurnõunik Valve Heiberg välisvaatlejatena eesti keele riigieksamil Saaremaa Ühisgümnaasiumis. Info Raivo Peeters, tel 452 0520, 511 6743   Teisipäev, 25. aprill Kell 9-14 PISA 2018 eeltesti läbiviimine...

Saare Maavalitsuse eelinfo 17. aprill - 23. aprill 2017

  Esmaspäev, 17. aprill Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek.   Teisipäev, 18. aprill Kell 9 toimub noorte laulu- ja tantsupeo „Mina jään" II eelproov tantsurühmadele Kuressaare Gümnaasiumis ja Kuressaare kultuurikeskuses. Info Valve Heiberg, tel 452 0526, 520 4650 Kell 10 toimub TÕNi tugivõrgustiku teabepäev maavalitsuse saalis. Info...

Südamekuu kutsub liikuma ja suhkruga piiri pidama

Tervise Arengu Instituut Pressiteade 3. aprill 2017 Tervise Arengu Instituudi eestvedamisel on taas alanud südamekuu. Aprilli jooksul toimuvad üle Eesti liikumisüritused, et meelde tuletada, kui oluline on südametervise hoidmiseks regulaarselt liikuda ning et südame-veresoonkonnahaigusi saab tervisliku elustiiliga ennetada. Sel aastal juhime lisaks tähelepanu ka lisatud suhkru...

Saare Maavalitsuse eelinfo 10. aprill - 16. aprill 2017

Esmaspäev, 10. aprill Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. Kell 11 toimub laulu- ja tantsupeo „Mina jään" II eelproov neidudekooridele Orissaare kultuurimajas. Info Valve Heiberg, tel 452 0526, 520 4650 Kell 14 osaleb maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija Saaremaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul Kihelkonna Rahvamajas.   ...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 11. aprillist 2017

  Saare maakonnas algab 11. aprillist  2017. a  hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Kihelkonna, Laimjala, Leisi, Lääne-Saare, Muhu, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Salme ja Valjala vallas .   Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna kohalikule vallavalitsusele hiljemalt 11.juuniks...

Maakonna rahvastik märtsis

  Saare maakonna elanike arv vähenes 2017. aasta märtsis 24 inimese võrra. Loomulik iive oli märtsis tugevalt negatiivne (-35): maakonnas registreeriti 21 sündi ja 56 surma. Rändesaldo oli seevastu positiivne (+11): maakonda asus elama 72 uut elanikku, elukoha aadress väljapoole Saare maakonda registreeriti rahvastikuregistris 61 endisel maakonna elanikul. Seisuga 01.04.2017 oli...

Saare Maavalitsuse eelinfo 3. aprill - 9. aprill 2017

Esmaspäev, 3. aprill Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. Kell 10.30 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Raivo Peeters PISA 2018 eeltesti infopäeval Tallinnas.   Kolmapäev, 5. aprill Kell 10 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna nõunik Valve Heiberg vaimuliku laulupeo nõupidamisel Kuressaare Laurentiuse kogudusemajas.   ...

Saare Maavalitsuse eelinfo 27. märts - 2. aprill 2017

  Esmaspäev, 27. märts Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Meelis Kaubi osaleb konverentsil „ Räägime vägivallast" TÜ Haapsalu kolledžis.   Teisipäev, 28. märts Kell 11 toimub maavalitsuse saalis kohtumine Maanteeameti esindajatega, kus teemaks maakonna ühistranspordi korraldamine seoses...

Saare Maavalitsuse eelinfo 20. märts - 26. märts 2017

Esmaspäev, 20. märts Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. Kell 13 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Raivo Peeters kohtumisel haridus- ja teadusminister Mailis Repsiga ministeeriumi Tallinna esinduses. 20.-23. märts osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna nõunik Anneli Meisterson B7 koordinaatorite aastakohtumisel Gotlandil, Visbys.   ...

Saare Maavalitsuse eelinfo 13. märts - 19. märts 2017

Esmaspäev, 13. märts Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. 13.-14. märts toimub maakonna tervisenõukogu koolitus „Meeskonna jõuvarude suurendamine kriitilisel ajal" Pärnus. Info Imbi Jäe, tel 452 0534, 521 7009 Teisipäev, 14. märts Kell 10.30 toimub Saare maavalitsuse saalis riigi merealade planeeringu Saaremaa huvigruppide seminar . Info Agne...

Saare Maavalitsuse eelinfo 6. märts - 12. märts 2017

Esmaspäev, 6. märts Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. Kell 10 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna nõunik Valve Heiberg Saaremaa omavalitsuste ühinemise kultuurikomisjoni nõupidamisel maavalitsuse saalis. Kell 11.30 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist Imbi Jäe ühinemise siseturvalisuse, terviseedenduse, järelevalve ja kriisi reguleerimise...

Maakonna rahvastik veebruaris

  Saare maakonna elanike arv vähenes 2017. aasta veebruaris 15 inimese võrra. Loomulik iive oli jaanuaris selgelt negatiivne (-17): maakonnas registreeriti 23 sündi ja 40 surma. Rändesaldo oli seevastu positiivne (+2): maakonda asus elama 49 uut elanikku, elukoha aadress väljapoole Saare maakonda registreeriti rahvastikuregistris 47 endisel maakonna elanikul.   Seisuga...

Maavalitsuses saab vaadata graafikat Saaremaa muuseumi kunstikogust

  Esmaspäeval, 6. märtsil kell 15 avatakse Saare maavalitsuse fuajees näitus "Graafikat Saaremaa Muuseumi kunstikogust". Oma töödega on esindatud kunstnikud Esko Lepp, Külliki Järvila, Caesar Kaljo, Avo Keerend, Ernö Koch, Veera Lauk, Hugo Mitt, Faina Männik, Maks Rooma, Henn Sarap, Liina Siib, Ilmar Torn ja Eugen Transtok.   Lisainfo: Valve Heiberg, 452 0526, ...

Kohaliku omaalgatuse programmi saab taotlusi esitada 3. aprillini

  Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2017 aasta kevadvoor on avatud. Toetusi saab taotleda  kogukonna arengu  (meede 1) ning  elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise (meede 2) kaudu.   Meetme 1 eesmärgiks on tugevad kogukonnad, kogukonna identiteedi tugevnemise, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu ning tõhusama koostöö kaudu.   ...

Saare Maavalitsuse eelinfo 27. veebruar - 5. märts 2017

Esmaspäev, 27. veebruar Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. Kell 9.30 kohtub haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Raivo Peeters maavalitsuses Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri Janar Holmiga. Info Raivo Peeters, tel 452 0520, 511 6743 Kell 12 osalevad haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Raivo Peeters ja kultuurinõunik Valve Heiberg MTÜ Saaremaa...

Saare Maavalitsuse eelinfo 20. veebruar - 26. veebruar 2017

Esmaspäev, 20. veebruar Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. Kell 11 toimub regionaalsete investeeringutoetuste maakondlik komisjoni koosolek SOL-is. Info Merike Sõrm, tel 452 0513, 524 2465 Kell 13 osaleb maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija haldusreformi maakondliku ühinemise juhtkomisjoni koosolekul maavalitsuse saalis.   ...

Saare Maavalitsuse eelinfo 13. veebruar - 19. veebruar 2017

Esmaspäev, 13. veebruar Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. Kell 13 osaleb maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija Saaremaa omavalitsuste ühinemise tegevjuhi konkursikomisjoni koosolekul Kuressaare linnavalitsuses.   Teisipäev, 14. veebruar Kell 11 osaleb maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija riigihalduse ministri ja...

Maakonna teenetemärkidega tunnustatakse kolmeteist inimest

  Saare maakonna teenetemärkidega autasustatakse tänavu 13 inimest, kes oma töö ja tegevusega on kaasa aidanud maakonna arengule ja silma paistnud maakonna jaoks oluliste saavutustega.   Saare maakonna vapimärgiga autasustatakse:   TTÜ Eesti Mereakadeemia direktori nõunik Anne Keerberg – kõrghariduse edendamise eest munitsipaalpoliitik, Saare...

Saare Maavalitsuse eelinfo 6. veebruar - 12. veebruar 2017

Esmaspäev, 6. veebruar 6.-7. veebruar osaleb maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija maavalitsuste reformi käsitleval maavanemate, maasekretäride ja Rahandusministeeriumi ühisel töökoosolekul Põlva maakonnas, Moostes.   Teisipäev, 7. veebruar Kell 9-17.30 toimuvad noorte tantsupeo „Mina jään" eelproovid tantsijatele Orissaares, Kuressaare Gümnaasiumis ja...

Maakonna rahvastik jaanuaris

  Saare maakonna elanike arv vähenes 2017. aasta jaanuaris 19 inimese võrra. Loomulik iive oli jaanuaris tugevalt negatiivne (-21): maakonnas registreeriti 31 sündi ja 52 surma. Rändesaldo oli seevastu nõrgalt positiivne (+2): maakonda asus elama 58 uut elanikku, elukoha aadress väljapoole Saare maakonda registreeriti rahvastikuregistris 56 endisel maakonna elanikul.   ...

Saare Maavalitsuse eelinfo 30. jaanuar - 5. veebruar 2017

Esmaspäev, 30. jaanuar Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek.   Teisipäev, 31. jaanuar Kell 11 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Anneli Tõru lastekaitseteemalisel infopäeval Sotsiaalministeeriumis. Kell 15 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna nõunik Valve Heiberg Saare- ja Muhumaa turismikataloogi tutvustusel restoranis...

Saare Maavalitsuse eelinfo 23. jaanuar - 29. jaanuar 2017

Esmaspäev, 23. jaanuar Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. Kell 10 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna nõunik Anneli Meisterson ANK projektikonkursi infopäeval Pärnu maavalitsuses. Kell 11 toimub rahvakultuuri maakondliku toetusprogrammi komisjoni koosolek maavalitsuse saalis. Info Valve Heiberg, tel 452 0526, 520 4650   Teisipäev, 24....

Saare Maavalitsuse eelinfo 16. jaanuar - 22. jaanuar 2017

Esmaspäev, 16. jaanuar Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. Kell 8.30 osalevad haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Raivo Peeters ja noorsoonõunik Anneli Meisterson koolikontserni, riigigümnaasiumi ja haridusvõrgu planeerimise koosolekul TTÜ Kuressaare kolledžis. Kell 12-16.30 laulupeo „Mina jään" I eelproov segakooridele Kuressaare kultuurikeskuses. Info...

Maavanem ootab kandidaate maakonna teenetemärkidele

  Saare maavanem Kaido Kaasik ootab kõigi maakonna elanike, omavalitsuste, asutuste ja organisatsioonide ettepanekuid, keda autasustada maakonna teenetmärkidega.   Saare maakonna vapimärk antakse isikule Saare maakonnale osutatud eriliste teenete eest ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks, samuti Saare maakonnale au ja tuntust toonud saavutuse tunnustamiseks....

Saare Maavalitsuse eelinfo 9. jaanuar - 15. jaanuar 2017

Esmaspäev, 9. jaanuar Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek.   Teisipäev, 10. jaanuar Kell 9 osaleb maavanem Kaido Kaasik haldusreformi käsitleva Lääne-Eesti piirkondliku komisjoni koosolekul Rahandusministeeriumis. Kell 11 osaleb maavanem Kaido Kaasik riigihalduse ministri ja maavanemate koosolekul Rahandusministeeriumis. Kell 11 osaleb...

2016. aastal sündis Saare maakonnas 286 last

Saare maakonna elanike arv vähenes 2016. aasta detsembris 91 inimese võrra. Negatiivsed olid nii loomulik iive (-21) kui ka rändesaldo (-70). Detsembris registreeriti maakonnas 15 sündi ja 36 surma. Maakonda asus elama 42 uut elanikku, elukoha aadress väljapoole Saare maakonda registreeriti rahvastikuregistris 112 endisel maakonna elanikul.   2016. aasta jooksul sündis...

Saare Maavalitsuse eelinfo 2. jaanuar - 8. jaanuar 2017

Esmaspäev, 2. jaanuar Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek.   Teisipäev, 3. jaanuar Kell 10.30 osaleb maavanem Kaido Kaasik Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeva tähistamisel Vabadussõja ausamba juures.   Kolmapäev, 4. jaanuar Kell 11.30 osaleb maavanem Kaido Kaasik haldusreformi käsitleva Lääne-Eesti piirkondliku komisjoni...

Oled oodatud OSKA konverentsile

    SA Kutsekoda eestvedamisel valmivad valdkondade trendiülevaated „Töö ja oskused 2025", mille eesmärk on tööjõu ja oskuste vajaduse seire- ning prognoosisüsteemi loomine Eestis.     2016. a lõpul valmis sotsiaaltöö valdkonna raport, millega  on võimalus lähemalt tuttavaks saada seda tutvustaval konverentsil. Sotsiaaltöö valdkonnas...

Saare Maavalitsuse eelinfo 19. detsember - 30. detsember 2016

Esmaspäev, 19. detsember Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. Kell 11-13 toimub maavalitsuse saalis omavalitsuste perekonnaseisuametnike infopäev. Info Avo Levisto,  tel 452 0550, 526 9213. Kell 14 osaleb maavanem Kaido Kaasik parvlaeva Leiger pidulikul ristimisüritusel Tallinna Vanasadamas.   Neljapäev, 22. detsember Kell 10.30...

Kultuurikeskuses anti üle maakonna kultuuripreemiad

Neljapäeval, 15. detsembril Kuressaare kultuurikeskuses toimunud traditsioonilisel Saare maakonna kultuuriaasta pidulikul lõpetamisel tehti kokkuvõtteid mööduvast kultuuriaastast, jagati preemiaid ja esitleti 2017. aasta Saaremaa kultuuri- ja spordikalendrit.   Hendrik Krummi nimelise kultuuripreemia 2016 laureaadiks kuulutati Salme valla kultuurijuht ja lavastaja Maire...

Saare Maavalitsuse eelinfo 12. detsember - 18. detsember 2016

Esmaspäev, 12. detsember   Kell 11 kohtuvad maavanem Kaido Kaasiku kutsel maavalitsuse saalis maakonnas asuvate riigiasutuste juhid, et teha kokkuvõtteid lõppevast aastast.   Teisipäev, 13. detsember   Kell 11 osaleb maavanem Kaido Kaasik maavanemate nõupidamisel Rakveres.   Kolmapäev, 14. detsember   Kell 10 algab...

Saare Maavalitsuse eelinfo 5. detsember - 11. detsember 2016

  Esmaspäev, 5. detsember Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. Kell 13-17 toimub terviseteabepäev inimeseõpetuse ainesektsiooni õpetajatele Arensburgi spaas. Info Imbi Jäe, tel 452 0534, 521 7009   Teisipäev, 6. detsember Kell 9.30-17 osaleb arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Agne Peetersoo Lääne regiooni politsei, pääste ja...

Maakonna rahvastik novembris

  Vaatamata positiivsele rändesaldole (+2) vähenes Saare maakonna elanike arv negatiivse loomuliku iibe (-14) tõttu 2016. aasta novembris 12 inimese võrra. Novembris registreeriti maakonnas 19 sündi ja 33 surma. Maakonda asus elama 64 uut elanikku, elukoha aadress väljapoole Saare maakonda registreeriti rahvastikuregistris 62 endisel maakonna elanikul.   Seisuga...

Saare Maavalitsuse eelinfo 28. november - 4. detsember 2016

Esmaspäev, 28. november Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. Haridus- ja sotsiaalosakonna nõunik Anneli Meisterson osaleb Laste- ja noortekultuuriaasta koosolekul Eesti Lastekirjanduse Keskuses. Maavanem Kaido Kaasik viibib puhkusel 21.11-04.12.2016, maavanema ülesandeid täidab maasekretär Jaan Leivategija.   Teisipäev, 29. november ...

Noortevaldkonna tunnustamine 2016

  Täna tunnustatakse Tornimäe rahvamajas noortekeskuste omaloomingupäeva „Noortelt noortele" raames maakonna 2016. aasta tublimaid noortevaldkonna tegijaid.   Noorsootöö valdkonna tegijate tunnustamise eesmärk on tõsta esile valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisimaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või...

Aasta sotsiaaltöötajad on Vilve Kask ja Aina Sepp-Teevet, aasta tervisepanuse tiitli sai Andla Rüütel

Täna spaahotellis Rüütli toimunud sotsiaaltöötajate ja tervisedendajate tänuüritusel tunnustati aasta sotsiaaltöötaja tiitliga kahte tublit sotsiaaltöötajat - Vilve Kaske ja Aina Sepp-Teevetit, aasta tervisepanuse tiitli pälvis Andla Rüütel.   Kokku esitati Saare maavalitsusele tunnustamiseks seitse tublit sotsiaaltöötajat ja üheksa nominenti tervisepanuse tiitlile.  ...

Saare Maavalitsuse eelinfo 21. november - 27. november 2016

Maavanem Kaido Kaasik viibib puhkusel 21.11 – 04.12.2016. Maavanema ülesandeid täidab maasekretär Jaan Leivategija.   Esmaspäev, 21. november Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. Kell 13-16 toimub spaahotellis Rüütli tunnustusüritus, kus kuulutatakse välja aasta tervisepanus ja sotsiaaltöötaja. Info Anneli Tõru, tel 452 0530, 511 3114   ...

Järgmisest aastast saab haigekassa blankette ja vorme täita kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja juures

Alates esimesest jaanuarist saavad kõikide linnade ja valdade inimesed pöörduda oma kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, et täita haigekassa avaldusi ning blankette. Varasemalt sai blankette täita ka Eesti Posti kontorites, kuid alates 01.01.2017 ei ole enam postkontorites seda teenust. Kuid muretsema ei pea—kohalike omavalitsuste lai võrgustik tagab kõigile, ükskõik kus nad Eestis...

Saare Maavalitsuse eelinfo 14. november - 20. november 2016

14. november – 20. november 2016   Esmaspäev, 14. november Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. Kell 9.30-15.00 toimub maavalitsuse saalis rahvusvahelise kaitse maakondlik teabepäev „Rahvusvahelise kaitse valdkond ja kohalik tasand". Info Karl Tiitson, tel 452 0511, 5556 1477.   Teisipäev, 15. november 15.-16. november kell...

Saare Maavalitsuse eelinfo 7. november - 13. november 2016

Esmaspäev, 7. november Kell 10.15 toimub avalikule kirjalikule enampakkumisele (Muhu vald, Nõmmküla küla, Kontori kinnistu) esitatud pakkumuste avamine. Info Merike Toose, tel 452 0545, 518 4701 7.-18. november teostavad haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Raivo Peeters ja juhataja asetäitja Meelis Kaubi haldusjärelevalvet Kahtla Lasteaed-Põhikoolis. Info Raivo Peeters, tel...

Maakonna rahvastik oktoobris

  Saare maakonna elanike arv vähenes 2016. aasta oktoobris 24 inimese võrra. Negatiivsed olid nii loomulik iive (-17) kui ka rändesaldo (-7). Oktoobris registreeriti maakonnas 23 sündi ja 40 surma. Maakonda asus elama 51 uut elanikku, elukoha aadress väljapoole Saare maakonda registreeriti rahvastikuregistris 58 endisel maakonna elanikul.   Seisuga 01.11.2016 on Saare...

Enampakkumisteade

  1. Saare Maavalitsus müüb riigivaraseaduse § 58 lõike 1 ja maavanema 02.11.2016 korralduse nr 1-1/16-347 „Konfiskeeritud vara võõrandamise avaliku enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja teistkordse enampakkumise väljakuulutamine" alusel teistkordsel avalikul kirjalikul enampakkumisel alljärgneva konfiskeeritud sõiduki:   1.1 Saare Maakohtu 04.08.2016. a...

Rahvusvahelise kaitse teabepäev

  14. novembril algusega kell 9.30 toimub Saare maavalitsuse saalis teabepäev „Rahvusvahelise kaitse valdkond  ja kohalik tasand".   Teabepäeva korraldavad Sisekaitseakadeemia ja Siseministeerium koostöös Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Välisministeeriumi ning rahvusvahelise kaitse valdkonnas tegutsevate vabakonna esindajatega. ...

Maavanem lõpetas Sakla seafarmis karantiini

1. novembril lõpetas Saare maavanem Saare maakonnas Valjala vallas Sakla külas asuvas Valjala Seakasvatuse OÜ-le kuuluvas sigalas karantiini ja tunnistas kehtetuks seal seni kehtinud kitsendused, kuna seafarmis on sigade Aafrika katk likvideeritud.   Lähtudes Veterinaar- ja Toiduameti Saaremaa Veterinaarkeskuse juhataja ettepanekust lõpetas maavanem Saare maakonnas Valjala...