Uudised ja teated

Saare Maavalitsuse eelinfo 24. aprill - 30. aprill 2017

24.04.2017

Esmaspäev, 24. aprill Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. Kell 10 osalevad haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist Imbi Jäe ja kultuurnõunik Valve Heiberg välisvaatlejatena eesti keele riigieksamil Saaremaa Ühisgümnaasiumis...  Loe edasi »

Saare Maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva Saare Maavalitsuse

põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.