Ühinemisläbirääkimised

2.01.17

 

22. mai tegi Kuressaare Linnavolikogu  Lümanda, Kaarma, Kihelkonna, Kärla, Laimjala, Leisi, Pihtla, Pöide, Mustjala, Muhu, Orissaare, Salme, Torgu, Valjala ja Ruhnu omavalitsustele ettepaneku läbirääkimiste alustamiseks ja võimaliku ühisosa leidmiseks seades eesmärgiks moodustada Saare maakonnas üks omavalitsus (Kuressaare Linnavolikogu 22.05.2014 otsus nr 22). 

 

Ettepaneku võttis vastu 13 omavalitsust. Läbirääkimistest otsustasid kõrvale jääda Muhu ja Pöide vallad. 1. jaanuaril 2015 ühinesid Lümanda, Kaarma ja Kärla vallad Lääne-Saare vallaks ning seega jäid läbi rääkima 12 osapoolt.

 

31. märtsil 2015 otsustas läbirääkimiste initsiatiivgrupp kutsuda Muhu ja Pöide vallad osalema läbirääkimiste komisjonide töös vaatlejatena.

 

Ühinemisläbirääkimistel osalemise otsus ei tähenda otsust ühineda. Omavalitsuste ühinemisläbirääkimised on vabatahtlik protsess ning iga omavalitsus teeb oma otsused iseseisvalt oma elanike ja maakonna kui terviku arengu huvides.

 

Lisa 1 Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingu seletuskiri

Lisa 2 Investeeringute põhjendus ja eelarve

Lisa 3 Ühineva omavalitsusüksuse kaart

Lisa 4 Ühinevate omavalitsuste 2015. aasta majandusaasta aruanded

Lisa 5 Kogukonnakogude osavallakogude  moodustamise alused pädevus ja töökorraldus

Lisa 6 Üleminekuaja tegevuskava

Lisa 7 Ühinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend nende läbivaatamise kohta ühinevate omavalitsuste volikogudes

 

 

21. oktoober 2016 juhtkomisjoni koosolek (protokoll)

5. oktoober 2016 juhtkomisjoni koosolek (protokoll)

31. august 2016 juhtkomisjoni koosolek (protokoll)

2. august 2016 juhtkomisjoni koosolek (protokoll)

7. juuni 2016 laiendatud juhtkomisjoni koosolek (protokoll)

31. mai 2016 laiendatud juhtkomisjoni koosolek (protokoll)

17. mai 2016 laiendatud juhtkomisjoni koosolek (protokoll)

4. mai 2016 laiendatud juhtkomisjoni koosolek (protokoll)

13. aprill 2016 juhtkomisjoni koosolek (protokoll)

23. märts 2016 juhtkomisjoni koosolek (protokoll)

2. märts 2016 juhtkomisjoni koosolek (protokoll)

11. veebruar 2016 juhtkomisjoni koosolek (protokoll; eriarvamus)

26. jaanuar 2016 juhtkomisjoni koosolek (protokoll)

16. detsember 2015 juhtkomisjoni koosolek (protokoll)

22. september 2015 juhtkomisjoni koosolek (protokoll)

8. september 2015 initsiatiivgrupi koosolek (memo)

26. august 2015 juhtkomisjoni koosolek (protokoll)

25. august 2015 kultuuri- vaba aja-, külaelu- ja spordikomisjoni koosolek (protokoll)

18. august 2015 initsiatiivgrupi koosolek (memo)

11. august 2015 juhtkomisjoni koosolek (protokoll)

5. august 2015 initsiatiivgrupi koosolek (memo)

17. juuni 2015 juhtkomisjoni koosolek (protokoll)

3. juuni 2015 juhtkomisjoni koosolek (protokoll)

2. juuni 2015 arenduskomisjoni koosolek (protokoll)

27. mai 2015 sotsiaalkomisjoni koosolek (protokoll)

27. mai 2015 kultuuri- vaba aja-, külaelu- ja spordikomisjoni koosolek (protokoll)

26. mai 2015 hariduskomisjoni koosolek (protokoll)

20. mai 2015 initsiatiivgrupi koosolek (memo)

13. mai 2015 arenduskomisjoni (sh välissuhted, projektid) koosolek (protokoll)

12. mai 2015 maa-, majandus-, taristu-, transpordi- ja teedekomisjoni koosolek (protokoll)

12. mai 2015 juhtkomisjoni koosolek (protokoll)

6. mai 2015 kultuuri-vaba aja-, külaelu- ja spordikomisjoni koosolek (protokoll)

6. mai 2015 sotsiaalkomisjoni koosolek (protokoll)

5. mai 2015 hariduskomisjoni koosolek (protokoll)

5. mai 2015 finantskomisjoni koosolek (protokoll)

4. mai 2015 initsiatiivgrupi koosolek (memo)

14. aprill 2015 juhtkomisjoni koosolek (protokoll)

31. märts 2015 initsiatiivgrupi koosolek (memo)

9. veebruar 2015 initsiatiivgrupi koosolek (protokoll)

12. jaanuar 2015 juhtkomisjoni koosolek (protokoll)

Esmakordselt kogunesid osapooled 7. november 2014 (protokoll)