Kogukondliku turvalisuse toetusprogramm

3.05.17
 

Kogukondliku turvalisuse 2017. aasta maakondlik toetusvoor on avatud alates 23.03.2017.

Taotluste esitamise tähtaeg: 2. mai 2017. a kell 16:30.

 

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

 

Taotlejaks võivad olla:

- Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud, sihtasutused ja usulised ühendused;

- vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused saavad toetust küsida vabatahtlikku päästekomandoga seotud tegevusteks/ investeeringuteks.

 

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

 

 

Taotlus tuleb esitada Saare maavalitsusele. Elektrooniliselt esitatav taotlus tuleb saata e-posti aadressile info@saare.maavalitsus.ee hiljemalt 16:30, paberkandjal esitatav taotlus tuleb viia maavalitsusse käsipostiga hiljemalt kell 16:30 või saata posti teel maavalitsuse postiaadressile: Lossi 1, 93819 Kuressaare (postitempel ei tohi olla hilisem kui 02.05.2017).

 

2017. aastal ei toimu maakondliku infopäeva, vaid toetusvooru infopäevad toimuvad:

29.03 kell 11:00-12.30 Pärnus – Pärnu maavalitsuse V korruse saalis, aadressil Akadeemia tn 2
04.04 kell 14:00-15.30 Tallinnas – Harju maavalitsuse III korruse saalis, aadressil Roosikrantsi tn 12
07.04 kell 11:00-12.30 Tartus – Tartu maavalitsuse saalis, aadressil Riia 15

 

Infopäevade ja registreerimise kohta saab lähemalt uurida siit: http://www.kysk.ee/kutsume-uhinguid-kogukondliku-turvalisuse-vooru-infopaevadele

 

Toetusvooru kohta üldisemalt saab lugeda siit: http://kysk.ee/taotlusvoorud/tur17

 

Tehniline lisainfo: Tarmo Treimann; tarmo@kysk.ee; 656 0487, 5301 3652  ja Karl Tiitson; 452 0511, 5556 1477; karl.tiitson@saare.maavalitsus.ee

Sisuline, taotluse koostamise abi: Saare maakonna arenduskeskus http://www.sasak.ee/est


 

 

Kogukondliku turvalisuse 2016. aasta toetusprogrammist toetuse saajad

 

Lisa 1 - Toetatud projektid

 

Kogukondliku turvalisuse 2015. aasta väikeprojektide toetusprogrammist toetuse saajad

Lisa 1 - Toetatud projektid

Lisa 2 - Toetuseta jäänud projektid

 

 

Siseturvalisuse vabatahtliku tegevuse toetusprogrammist toetuse saajad 2014

Lisa 1 – Toetatud projektid

Lisa 2 – Toetuseta jäänud projektid

 

 

Valdkonnaga tegelev ametnik


Ametikoht

 

Ametniku nimi

 

Telefon

 

E-post

 

Lisainfo

 

Arengu- ja planeeringuosakonna arendusnõunik

 

 

Karl Tiitson

 

 

452 0511

 

 

karl.tiitson@saare.maavalitsus.ee

 

 

kabinet 16