Riigiasutused Saaremaal

6.04.17

 

Asukoht

 

Telefon/e-post

Justiitsministeeriumi haldusala

Pärnu maakohtu Kuressaare kohtumaja

Lossi 2

Kuressaare

 

452 1673

pmkkuressaare.menetlus@kohus.ee

Lääne Ringkonnaprokuratuuri Pärnu osakonna Saaremaa prokurörid

Lossi 4a

Kuressaare

 

452 1683

 

Keskkonnaministeeriumi haldusala

Keskkonnaameti Lääne regiooni Saaremaa (Kuressaare kontor)

Tallinna 22

Kuressaare

 

452 7777

laane@keskkonnaamet.ee

Keskkonnainspektsiooni Lääne regiooni Saaremaa büroo

Tallinna 22

Kuressaare

juhataja

Jaak Haamer

452 7740

saaremaa@kki.ee

Maa-ameti katastri registriosakonna Kuressaare kontor

Tallinna 16

Kuressaare

 

675 0143

RMK Saaremaa metskond

Kuuse küla Kärla vald

metsaülem

Jaan Prants

 

676 7706; 505 3706

saaremaa@rmk.ee

Haridus-ja Teadusministeeriumi haldusala

Kallemäe Kool

Kallemäe küla 

Valjala vald

 

Kuressaare filiaal

Suur-Põllu 4

Kuressaare

direktor

Kaire Kiil

459 5833

kool@kallemae.edu.ee

 

 

Saaremaa Rajaleidja keskus

Rootsi 7

Kuressaare

juht Inga Teär

58 860 712

saaremaa@rajaleidja.ee

Kaitseministeeriumi haldusala

Kaitseliidu Saaremaa malev

Väljaku 5

Kuressaare

malevapealik

Gunnar Havi

717 9499

saaremaa@kaitseliit.ee

Kultuuriministeeriumi haldusala

Muinsuskaitseameti Põhja-Eesti järelevalveosakonna Saaremaa vaneminspektor

Tallinna 10

Kuressaare

vaneminspektor

Rita Peirumaa

 

453 3269

Saaremaa Muuseum

Lossihoov 1

Kuressaare

direktor

Endel Püüa

455 4463 

muuseum@muuseum.tt.ee

Rahvakultuuri keskuse Saaremaa rahvakultuuri spetsialist

Lossi 1

Kuressaare

rahvakultuuri-spetsialist

Krista Lember

452 0525; 512 1447
krista.lember@rahvakultuur.ee

Eesti Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupp

Lossi 1

Kuressaare

kontaktisik Tea Rauk

452 0521; 5198 2355

saaremaa@kulka.ee

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala

Maanteeameti Lääne regiooni Kuressaare esindus

Marientali tee 27
Kuressaare

 

 

452 0401; 503 3754

toomas.magus@mnt.ee

 

Maanteeameti Kuressaare teenindusbüroo

Marientali tee 27
Kuressaare

 

452 1030; 452 1033

Veeteede Ameti

Läänemaa

navigatsioonimärgistuse talitus

Pärna 6

Kuressaare

Saaremaa piirkonna peaspetsialist 

Mati End

452 1754

mati.end@vta.ee

Põllumajandusministeeriumi haldusala

Põllumajandusameti Saare keskus

Kohtu 10

Kuressaare

juhataja

Anne Väli

455 4679

saare@pma.agri.ee

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) Saaremaa teenindusbüroo

Tolli 6

Kuressaare

 

453 0491

saaremaa@pria.ee

Veterinaar-ja Toiduameti Saaremaa Veterinaarkeskus

Kohtu 10

pk 35

Kuressaare

juhataja

Toivo Jürisson

 

453 1273; 503 8279

info.saare@vet.agri.eee

Rahandusministeeriumi haldusala

Maksu-ja Tolliameti Kuressaare teenindusbüroo

Tallinna 58

Kuressaare

 

 

saare@emta.ee

 

Siseministeeriumi haldusala

Politsei-ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Kuressaare politseijaoskond

Transvaali 58

Kuressaare

 

454 9709

laane@politsei.ee

Politsei-ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Kodakondsus-ja Migratsioonibüroo Kuressaare teenindus

Transvaali 58 Kuressaare

 

612 3000

Päästeameti Lääne päästekeskuse Saaremaa päästepiirkond

Transvaali 58 Kuressaare

päästepiirkonna

juht

Margus Lindmäe

454 9760

margus.lindmae@rescue.ee

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala

Sotsiaalkindlustusameti Pärnu büroo Kuressaare klienditeenindus

Lossi 12 Kuressaare 

 

Infotelefon: 16106 või 612 1360
 

info@sotsiaalkindlustusamet.ee

Tööinspektsiooni Kuressaare kontor

 

Lossi 12

Kuressaare

tööinspektor Rein Nelis

 

tööinspektor-jurist Leonid Siniavski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

504 5936

rein.nelis@ti.ee

 

5623 0328

leonid.siniavski@ti.ee

 

Juristi infotelefon 640 6000 igal tööpäeval kell 09.00 - 16.30

Juristi e-post jurist@ti.ee

 

Vihjed rikkumiste kohta:

telefon: (+372) 626 9400
tööpäevadel kell 8.00-16.30
e-post: vihje@ti.ee
Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna Saare ohvriabikeskus Transvaali 58 Kuressaare

juhtivspetsialist

Katrin Paukson

455 5864; 5757 0744

saare.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Töötukassa Saaremaa osakond

Tallinna 16

Kuressaare

 

osakonnajuhataja Ave Reimaa-Lepik

 

 

452 1880

saare@tootukassa.ee

 

 

454 5328

Terviseameti Lääne talituse Saaremaa esindus

Lossi 12

Kuressaare

 

453 6907 

laane@terviseamet.ee