Saare maavanem

23.10.17

 

Maavanema ülesandeid täidab maasekretär Jaan Leivategija

Alus: Riigihalduse ministri 16.10.2017 käskkiri nr 2.1-1/4 "Saare maavanema asendaja määramine"