Läänemere saarte koostöövõrgustik B7

19.09.16

 

Läänemere saarte koostöövõrgustik B7 ühendab Läänemere saari - Saaremaa, Hiiumaa, Gotland, Rügen ja Ahvenamaa. Kuni aastani 2014 kuulusid ühendusse ka Bornholm ja Öland.

Eesmärgiks saarte areng
B7 eesmärgiks on aidata läbi rahvusvahelise koostöö kaasa oma liikmessaarte arengule ja nende eesmärkide saavutamisele. Läänemere saartel on palju ühiseid probleeme, mille lahendamine on üheskoos palju kergem kui üksinda. Selleks tuleb Läänemere saarte jaoks olulisi teemasid teadvustada nii rahvusvahelisel, riiklikul, regionaalsel kui ka kohalikul tasandil.

B7 saarte visioon
Saared on atraktiivne elukeskkond koos areneva ja mitmekesise majanduse ning rikkama, targema ja õnnelikuma elanikkonnaga.

B7 saared on koostööd teinud alates 1989. aastast.
Peale saarte poliitikute ja ametnike regulaarsete nõupidamiste, kus arutatakse organisatsiooni jaoks olulisi teemasid ja kavandatakse B7 tegevust, viiakse läbi ühisprojekte ja korraldatakse  mitmesuguseid üritusi.