Euroopa Mereliste Äärealade Konverents CPMR

6.03.14

 

 

 

Euroopa Mereliste Äärealade Konverents (the Conference of Peripheral Maritime Regions ehk CPMR)

 

1996. aastast on Saaremaa Euroopa Liidu liikmesriikide mereliste regioonide poolt asutatud sõltumatu koostööorganisatsiooni liige, mida nimetatakse Euroopa Mereliste Äärealade Konverentsiks (CPMR - lobby - organisatsioon, mille kaudu saavad Euroopa keskustest kaugemal asuvad merelised regioonid kaitsta oma spetsiifilisi huvisid Euroopa Liidu kontekstis).
 

CPMR-l on kuus geograafilist komisjoni, Saare Maavalitsus on nendest kahe komisjoni liige:

Balti Mere Komisjon, kuhu kuuluvad 26 regiooni 7 Balti mere ümbruses asuvast riigist, sealhulgas Nordland Norras ja Saarte Komisjon, kuhu kuuluvad 25 saart 11 riigist.


Saarte Komisjoni eesmärk on juhtida Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide tähelepanu saartele, teadvustada saarelisusest tingitud püsivaid ebasoodsaid tingimusi, rakendamaks poliitikaid, mis võtaksid arvesse nende erisust. Samuti soodustatakse ülepiirilist koostööd saarte vahel küsimustes, mis johtuvad just saarelisuse eripäradest.