Läänemere programmi projekt Baltic Master II

17.10.16

 

 

Projekti taust eesmärk

 

Saare Maavalitsus osales partnerina EL Läänemere regiooni programmi 2007-2013 raames algatatud projektis Baltic Master II "Maritime Safety – Transport and Environment in the Baltic Sea Region", mille eesmärke oli koostada reageerimisplaan Saare-, Hiiu-, Lääne- ja Pärnu maakondade kohalikele omavalitsustele ning ühiskondlikele organisatsioonidele ja vabatahtlikele naftareostuse likvideerimiseks rannikualadelt.

 

Vajaduse reostuse ohjamise korraldamise juhendi järele tingis meie asukoht Läänemere ääres. Läänemeri on üks tiheda liiklusega meri, kus iga päev liigub hulgaliselt reisilaevu, kaubalaevu, lõbusõidualuseid, kruiisilaev ja tankereid. Meretransport on ka täna üks olulisemaid transpordiliike, mis ühendab mugavalt rannarahvaid ja aitab kaasa kaubavahetusele. Igal mündil on ka teine külg ja laevaliikluse juures on need laevaavariid, mille tagajärjel võivad hukka saada inimesed ja laevad ja naftaavarii tagajärjel ka keskkond. Nende riskide vähendamiseks ja tagajärgede mõtestatud likvideerimiseks on riigid oma territooriumil korraldanud vajaliku teenistuse, kes on valmis naftareostuste tõrjumiseks merel ja rannikul.

 

Saavutatud tulemus

 

Projekti raames valminud juhend annab ülevaate reostuste ohjamise korraldusest Eestis aastal 2011 ning kohaliku omavalitsuse rollist selles mustris. Juhend kirjeldab Eesti naftareostuseks valmisolekut, osalevate organisatsioonide ülesandeid, annab informatsiooni erinevate nafta reostusega seonduvate teemade kohta nagu nt Saaremaal on kaks laevade varjumispaika, Tagalahe suudmeala ning Sõrve poolsaare kaguosa. Laevad, millel on avariide, lasti nihkumise või muude põhjuste tõttu tekkinud tõsised probleemid saavad neisse varjumispaikadesse sõita. Rahvusvaheline Merenduse Organisatsisoon (IMO) on riikide administratsioonidele teinud ülesandeks planeerida ja korraldada niisuguste varjumispaikade tegevus. Eestis on see ülesanne Politsei- ja Piirivalvel koostöös Veeteede Ametiga.

 

Juhendis on ridamisi soovitusi ja näpunäiteid kohalikel omavalitsustele kostööks naftareostuste riiklike ohjajatega, aga ka meelespea suhtlemiseks avalikkusega. Muude soovituste reas on näiteks saarevahtidele meelespea naftareostustest teavitamise kohta. Need on pöidlareeglid, mille eesmärk on tagada et edastatav info oleks nii tõene kui võimalik. Reostuste ohjamine on kallis mehhanism, seetõttu selline abinõu tagaks mõistlikkuse ja kokkuhoiu.

 

Kohalikel omavalitsustel on naftareostuste ohjamisel oma kindel partneri roll kuna kohalike olude tundjana saavad nemad kaasa aidates lihtsustada päästjate tegemisi – varustada neid ruumi, elektri, kohaliku teabega, hoida korras rannikule viivad teed, varustada täiendava tehnikaga nt traktorite, korraldada provianti.