Noorsootöö

3.05.17

 

Vastavalt noorsootöö seadusele on maavanemal noorsootöö vallas järgmised ülesanded:

 

1) koordineerib noorsootöö riiklike programmide elluviimist maakonnas, sõlmides vajaduse korral nende elluviimiseks lepinguid;
2) analüüsib noorsootööd ja noorsootöö korraldust maakonnas ning koostab sellekohaseid ülevaateid;
3) teeb haridus- ja teadusministri ülesandel riiklikku järelevalvet noorsootöö valdkonnas ning kontrollib riigi raha sihipärast kasutamist.

 

Saare Maavalitsus koordineerib ka  Saaremaa noortekogu tegevust.

 

Lisainfot maakonna noorte tegevuse kohta leiad Saaremaa noorte infoportaalist SNIP ning karjääriinfo on kättesaadav  Rajaleidja.ee

 Valdkonnaga tegelev ametnik

 

 

Ametikoht

 

Ametniku nimi

 

Telefon

 

E-post

 

Lisainfo

Haridus- ja sotsiaalosakonna

juhataja

Raivo Peeters

452 0520

raivo.peeters@saare.maavalitsus.ee

kabinet 20