Avalduste läbivaatamine riigi kasuks seatud hüpoteegiga koormatud kinnistu jagamiseks

25.08.16

Teenuse üldandmed

Kirjeldus Kui omanik soovib oma kinnistut jagada on vajalik hüpoteegipidaja nõusolek. Avaldus esitatakse peale kinnistu lahkumõõdistamise lõppemist. Kinnistu jagamisel tuleb arvestada hüpoteegi tagatiseks jääva(te) katastriüksuste hindamisega. Maavalitsus aktsepteerib litsentseeritud hindaja poolt allkirjastatud hindamisakti. Hüpoteegipidajal on erandina õigus lubada kinnisasja jagamist ilma hindamiseta juhul, kui jagamine toimub avalikes huvides ning ei kahjusta hüpoteegipidaja huve.
Kestvus Olenevalt keerukusest 3-13 päeva
Hind Riigilõivuvaba. Kaasnevad hindamise kulud ja notari tasu tasub taotleja.
Õigusaktid
Vastutaja

Teenuse taotlemine

Kohapeal

Vajalikud
sammud
Saata või tuua nõutavad dokumendid

Aadress: 93819 Kuressaare, Lossi 1, kabinet 12 või 13

Vastuvõtuajad: E-R 8.30 - 12.00 ja 13.00-16.00

Vajaminevad dokumendid
  • ID kaart või pass (saatmise korral koopia)
  • Hüpoteegi tagatiseks jääva kinnistu osa hindamine litsenseeritud hindaja poolt - eksperthinnang
Tulemus
  • Maavanema korraldus kinnistu jagamiseks nõusoleku andmise või sellest keeldumise kohta
  • Notariaaltoiming poolte osavõtul - toimingu aja ja koha teatab avaldaja hüpoteegipidajale vähemalt 3 tööpäeva enne toimingut
     
    NB! Lepingu notariaalse tõestamisega seotud kulud kannab taotleja
Viide Avalduse vorm