Saare maakonna arengustrateegia 2020

Maakondlik arengustrateegia tasakaalustab riiklikke ja kohalikke arenguvajadusi ning huve. Arengustrateegia on oluline maakonna arenguks vajalike eesmärkide püstitamisel ja soovitud tulemuste saavutamisel.  

 
Aeg on näidanud, et arengustrateegiast on saamas töövahend, mille praktiline väärtus avaldab kasvavat mõju kohaliku elu edendajate tegevusele ja töö tulemuslikkusele. Põhjendatud viited arengustrateegiale on üks argumente erinevatele institutsioonidele sihtotstarbeliste toetuste andmisel. Seda asjaolu tasub eriti silmas pidada Euroopa Liidu struktuurifondide kasutamisega kaasnevate ressursside hankimisel, kus rahataotluse positiivse otsuse eeldusi on korrastatud tulevikupilt maakonnast.
 
Iga maakonna arengustrateegia on omamoodi unikaalne, sest on praktikas suurel määral mõjutatud konkreetse maakonna kontekstist, lahendamist vajavate probleemide äratundmisest ja arenguvajaduste mõistmisest.
 
Saare maakonna arengustrateegia on vahend maakonna arengu eesmärkide määratlemiseks ning piirkonna arengu jätkusuutlikkuse tagamiseks. Strateegia põhiülesanne on arengu põhimõtetes ja tingimustes kokku leppimine ning arengusuundade näitamine. Kokkulepete saavutamiseks on strateegia koostamise protsessi kaasatud võimalikult paljude erinevate huvide kandjad.