Abielu lahutamine

22.03.16

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Perekonnaseisuasutuses võib abielu lahutada abikaasade vastastikusel kokkuleppel ja  juhul, kui mõlema abikaasa elukoht on Eestis.

Abielu lahutatakse kohtus, kui abikaasad vaidlevad abielu lahutamise või lahutusega seotud asjaolude üle või kui perekonnaseisuasutus ei ole pädev abielu lahutama.

Kestvus

Abielu ei lahutata varem kui ühe kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel abielulahutuse avalduse esitamisest.

Hind 50 EUR
Maksmine
Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
 Pangakonto:
EE932200221023778606  Swedbank

EE891010220034796011  SEB Pank

  Viitenumber: 2900082825, selgitus: abielulahutuse kande tegemine  
Õigusaktid

Seaduste tõlked (seisuga 01.07.2010) :

Vastutaja

Teenuse taotlemine

Kohapeal

Vajalikud
sammud
Vajalik isiklik kohaletulek.
Aadress: Kuressaare, Lossi 1, kabinet 9 (või 11)

Vastuvõtuajad: E-N 8.30 - 12.00 ja 13.00-16.00; R 9.00 - 13.00

 
Kui abikaasa ei saa mõjuvatel põhjustel ühise avalduse esitamiseks isiklikult perekonnaseisuasutusse ilmuda, võib ta esitada notariaalselt tõestatud eraldi avalduse.
Vajaminevad dokumendid
  • Avaldajate isikut tõendavad dokumendid;
  • Abielu sõlmimist tõendav dokument
Abieludokumendi esitamist ei nõuta, kui kande tegemiseks vajalikke andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist.
Tulemus
Abielulahutuse kanne rahvastikuregistris. Lahutajatele väljastatakse soovi korral abielulahutuse tõend.
Viide