Uudised ja teated

Esita kandidaat konkursile Aasta sotsiaaltöötaja 2016

20.10.2016

Saare Maavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Aasta sotsiaaltöötaja 2016 kandidaadi leidmiseks. Aasta sotsiaaltöötaja tiitlile esitatud kandidaat on inimene: kes töötab kutselise sotsiaaltöötajana, lastekaitsetöötajana, sotsiaalhooldajana võ...  Loe edasi »

Saare Maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva Saare Maavalitsuse

põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.