Uudised ja teated

Saare Maavalitsuse eelinfo 25. juuli - 31. juuli 2016

23.07.2016

Esmaspäev, 25. juuli Kell 15 osaleb ühinemisnõunik Taavi Kurisoo Leisi vallavolikogu istungil, kus tutvustab Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingu projekti ja muudatusettepanekuid. 25. – 31. juuli toimuvad Saaremaa ooperipäevad, kus külalisek...  Loe edasi »

Saare Maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva Saare Maavalitsuse

põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.