Uudised ja teated

Sigade Aafrika katku taudikoldes Valjala vallas Sakla külas kehtestati karantiin

24.08.2016

Seoses sigade Aafrika katku diagnoosimisega farmisigadel Saare maakonnas Valjala vallas Sakla külas kehtestas Saare maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija karantiini taudipunktis, Saare maakonnas Valjala vallas Sakla külas Valjala Se...  Loe edasi »

Saare Maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva Saare Maavalitsuse

põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.