Uudised ja teated

Saare Maavalitsuse eelinfo 20. november - 26. november 2017

20.11.2017

20.-26. november viibib maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija puhkusel, asendab haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Raivo Peeters. Esmaspäev, 20. november Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. Kolmapäev, 22. ...  Loe edasi »

Saare Maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva Saare Maavalitsuse

põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.