Uudised ja teated

Saare Maavalitsuse eelinfo 27. juuni - 3. juuli 2016

22.06.2016

Esmaspäev, 27. juuni Kell 14 tutvustab arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Agne Peetersoo Kihelkonna vallavolikogus maakonnaplaneeringut. Info Agne Peetersoo, tel 452 0518, 507 2813 27.-28. juuni osaleb maavanem Kaido Kaasik seminaril-nõupidam...  Loe edasi »

Saare Maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva Saare Maavalitsuse

põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.