Uudised ja teated

Saare Maavalitsuse eelinfo 20. veebruar - 26. veebruar 2017

20.02.2017

Esmaspäev, 20. veebruar Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. Kell 11 toimub regionaalsete investeeringutoetuste maakondlik komisjoni koosolek SOL-is. Info Merike Sõrm, tel 452 0513, 524 2465 Kell 13 osaleb maasekretär maavanema ...  Loe edasi »

Saare Maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva Saare Maavalitsuse

põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.