Uudised ja teated

Saare Maavalitsuse eelinfo 19. juuni - 25. juuni 2017

19.06.2017

Esmaspäev, 19. juuni Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. Kell 10 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Raivo Peeters Pihtla kooli direktori konkursi komisjoni koosolekul Pihtla vallamajas. Kell 12 osaleb arengu- ja plane...  Loe edasi »

Saare Maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva Saare Maavalitsuse

põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.