Uudised ja teated

Saare Maavalitsuse eelinfo 27. märts - 2. aprill 2017

27.03.2017

Esmaspäev, 27. märts Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Meelis Kaubi osaleb konverentsil „ Räägime vägivallast" TÜ Haapsalu kolledžis. Teisipäev, 28. märts Kell 11 toimub maa...  Loe edasi »

Saare Maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva Saare Maavalitsuse

põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.