Uudised ja teated

Saare Maavalitsuse eelinfo 5. detsember - 11. detsember 2016

05.12.2016

Esmaspäev, 5. detsember Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. Kell 13-17 toimub terviseteabepäev inimeseõpetuse ainesektsiooni õpetajatele Arensburgi spaas. Info Imbi Jäe, tel 452 0534, 521 7009 Teisipäev, 6. detsember Kell 9...  Loe edasi »

Saare Maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva Saare Maavalitsuse

põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.