Uudised ja teated

Saare Maavalitsuse eelinfo 16. jaanuar - 22. jaanuar 2017

16.01.2017

Esmaspäev, 16. jaanuar Kell 8.30 toimub struktuuriüksuste juhatajate koosolek. Kell 8.30 osalevad haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Raivo Peeters ja noorsoonõunik Anneli Meisterson koolikontserni, riigigümnaasiumi ja haridusvõrgu planeerimise ...  Loe edasi »

Saare Maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva Saare Maavalitsuse

põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.